Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar.
Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp.
För åtkomst till mallar med hänglås krävs abonnemang.
> Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Tjänst/paket
Typ av mall

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

2000 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

4500 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

118 träffar

 1. AA VVS 09 pdf Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022041
  Dokument

  Avtalsvillkor för köp av VVS- och VA-materiel.

 2. AB-U 07 pdf Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022032
  Dokument

  Avtalsvillkor för underentreprenader på utförandeentreprenad.

 3. ABT-U 07 pdf Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022033
  Dokument

  Avtalsvillkor för underentreprenader på totalentreprenad.

 4. Ackordssedel pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070140
  Dokument

  Används vid överenskommelse om ackordets art och omfattning enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl § 6 Ackord och prestationslön.

  2019-05: Hänvisning till § 6 Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl samt till mallar för Överenskommelse om rent ackord och Överenskommelse om annat ackord.

 5. ALEM 09 pdf Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 051202
  Dokument

  Avtalsvillkor för köp av elektrisk materiel.

 6. ALEM 09 in english pdf Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 051202-EN
  Dokument

  General terms and conditions for delivery of electrical equipment.

  2009

 7. ALEM 09 kommentar pdf Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022042
  Dokument

  Kommentarer till bestämmelserna i ALEM 09. Kommentarerna ger vägledning om hur bestämmelserna är tänkta att förstås och användas.

 8. ALEM 09 reklamationsblankett docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051203
  Dokument

  Mall för att reklamera materiel och varor köpta på ALEM 09.

 9. Anhörig- och kontaktlista docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052577
  Tjänstemannaavtalet

  2022-06: Justering av den informativa texten. Medarbetarens underskrift borttaget.

  2021-09: Uppdaterat hänvisning till IMY (tidigare Datainspektionen).

  2018-08: Reviderad med anledning av GDPR. Kompletterat med information till anhörig.

 10. Anmälan Mellanlagring av farligt avfall docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052542
 11. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000510
 12. Anställds egen uppsägning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000610
 13. Anställningsavtal Anvisningar docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021991
  Dokument

  Anvisningar till dokumentmallarna för anställningsavtal med anledning av arbetsvillkorsdirektivet.

  2022-06: Ny mall. Anvisningar till dokumentmallarna för anställningsavtal.

 14. Anställningsavtal etableringsanställning tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022060
  Tjänstemannaavtalet
  Dokument

  Anställningsavtal – Tidsbegränsad anställning i etableringsjobb

  2024-02: Ny mall. Anställningsavtal – Tidsbegränsad anställning i etableringsjobb

 15. Anställningsavtal Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 16 , Artikelnr: 051640
  Installationsavtalet

  2023-05: Tagit bort tidsbegränsad anställning efter 68 år.

  2022-10: Hänvisning till Installationsavtalet om särskild visstidsanställning.

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Mallen är nu enbart i 1 exemplar, välj 2 vid utskrift.

  2022-04: Företagslärling borttaget.

 16. Anställningsavtal Larm- och säkerhetsteknikavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 021990
  Larm- och säkerhetsteknikavtalet

  2023-05: Tagit bort tidsbegränsad anställning efter 68 år.

  2022-10: Infört särskild visstidsanställning.

  2022-06: Ny mall.

 17. Anställningsavtal Plåt- och Ventilationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 021992
  Plåt- & Ventilationsavtalet

  2024-02: Förtydligat att avsikten med provanställning ska ävergå till en tillsvidareanställning. Ändrat till anställning efter 69 år.

  2022-10: Infört särskild visstidsanställning.

  2022-09: Ny mall för Plåt- och ventilationsavtalet med anledning av arbetsvillkorsdirektivet (tidigare i art.nr 503).

 18. Anställningsavtal Seko-Telekomavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021995
  SEKO-avtalet

  2022-11: Ny mall

 19. Anställningsavtal Teknikinstallationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 503
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)

  2023-12: Förtydligande att provanställning avses övergå till tillsvidareanställning.

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

  2023-05: Tagit bort tidsbegränsad anställning efter 68 år.

  2022-10: Hänvisning till ÖLAS om allmän visstidsanställning.

  2022-08: Rättelse av fält för lön.

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Omfattar inte längre Plåt- och Ventilationsavtalet. Nytt filformat.

 20. Anställningsavtal tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 15 , Artikelnr: 051633
  Tjänstemannaavtalet

  2023-10: Komplettering med anställningstid inom koncern. Språklig justering, arbetstagare.

  2023-06: Kompletterat med Bilaga 1 för "Separat överenskommelse om övertidsavlösning och arbetstidsbestämmelser". Nytt alternativ att inte lägga ut semester vid kortare antsällning än 3 månader.

  2022-11: Kompletterat med uppgifter om förskottssemester.

  2022-10: Hänvisning till Tjänstemannavtalet om fri visstidsanställning. Informationsruta med hänvisning till Bilaga 4 § 1 Tjänstemanaavtalet.

  2022-09: Språkliga rättelser. Hänvisning till tjänstemannaavtalet och dess parter under övrigt.

  2022-06: Uppdatering med anledning av nya krav på informationsskyldighet vid anställning enligt arbetsvillkorsdirektivet. Mallen är nu enbart i 1 exemplar, välj 2 vid utskrift.

  2021-04: Ändrade formuleringar främst gällande Lön och Semester (övertidsavlösning, löneavtal, m m). Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 21. Ansökan om överprövning docm Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022056
  Dokument

  Användas för att ansöka om överprövning av upphandling i domstol. Mallen har en inledande instruktion hur den ska fyllas i.

  2023-12: Användas för att ansöka om överprövning av upphandling i domstol. Mallen har en inledande instruktion hur den ska fyllas i.

 22. Arbetstid vid ackord docx Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000522
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör)
  Dokument

  Del- eller slutavstämning av arbetstid vid ackord enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl.

  2021-01: Kompletterat med arbetstid och ÄTA, samt total för ackordssumma och arbetstid. Mallen är nu Word-format (tidigare PDF).

 23. Avrådande konsument docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052262
  Dokument

  Mall för avrådande enligt konsumenttjänstlagen.

 24. Avsked docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051626

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Förtydliganden när samråd bör ske med Installatörsföretagen. Rättelser språkligt och interna hänvisningar.

 25. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000517

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

 26. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till den anställde pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000519

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

 27. Avslutande av lärlings provanställning, underrättelse till utbildningsansvarig pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 000518

  2023-06: Ändrat "anställd under utbildning" till "lärling/företagslärling".

 28. Avvikelserapport enligt AB 04 docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 052386
  Dokument

  Mall för att underrätta beställaren om exempelvis ÄTA-arbeten eller hinder i en entreprenad som utförs enligt AB 04.
  (OBS! När det är svårt att särskilja om en viss störning är ett ÄTA-arbete, hinder etcetera bör mallen Underrättelse om störning användas istället.)

 29. Avvikelserapport enligt ABT 06 docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052530
  Dokument

  Mall för att underrätta beställaren om exempelvis ÄTA-arbete eller hinder i en entreprenad som utförs enligt ABT 06.
  (OBS! När det är svårt att särskilja om en viss störning är ett ÄTA-arbete, hinder etcetera bör mallen Underrättelse om störning användas istället.)

 30. Bedömningsblankett xlsx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052253
 31. Bedömningsunderlag docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052251
 32. Beräkning av sociala avgifter xlsx Medlem

  , Utgåva: 2024:1 , Artikelnr: 022021
  Dokument

  Ett verktyg för att beräkna kostnader för sociala avgifter enligt lag och avtal. Välj flik i mallen för tillämpligt kollektivavtal.

  2024-01

  2023-06: Uppdaterad enligt de senaste kollektivavtalen.

  2023-01: Gäller fr.o.m. 1 januari 2023.

 33. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör pdf Medlem

  , Artikelnr: 000521
 34. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 620

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 35. Besked om avsked Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 616

  2023-02: Rättelse att varsel lämnas till arbetstagarorganisationen.

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 36. Besked om avslutande av provanställning Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 619

  2023-10: Hänvisning till mall för varsel, 022053.

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 37. Besked om pensionsavgång vid 65 år alternativt fortsatt anställning pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 000524

  2023-05: Ändring till 69 år.

  2021-04: Ändring till 68 år.

 38. Besked om provanställnings upphörande pdf Medlem

  , Artikelnr: 000516
 39. Besked om uppsägning pga arbetsbrist Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 611

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 40. Besked om uppsägning pga personliga skäl - Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 614

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 41. Besked till den anställde om uppsägning pga arbetsbrist - Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000509
  Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (rör) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (isol) Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl (kyl)
 42. Besked till den anställde om uppsägning pga personliga skäl eller avsked - Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000513
 43. Beställning av ändrings- och tilläggsarbeten konsument docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052261
  Dokument

  Avtalsmall för ändringar och tilläggsarbeten att använda tillsammans med ett befintligt avtal eller en befintlig offert.

 44. Beställning av ÄTA-arbeten docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052259
  Dokument

  Mall för beställning av ändrings- och tilläggsarbeten.

 45. Beställningserkännande docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051070
  Dokument

  Mall för att skriftligt bekräfta en erhållen beställning från kunden, till exempel efter muntlig beställning av ändrings- och tilläggsarbeten.

 46. Bokslutsanalys xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 2023 , Artikelnr: 022023
  Dokument

  Ett verktyg för att enkelt anlysera företagets bokslut.

 47. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 16 , Artikelnr: 052316
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön allmänt på företaget, såväl fysiska som organisatoriska och sociala frågor.

  2023-03: Uppdaterat pkt 66 med referens till AFS 2019:3. Rättelse av flera brutna länkar till andra AFS:ar.

  2021-12: Infört rundvandring som kontrollpunkt för att säkerställa faktiska förhållanden.

  2021-09: Språklig rättelse pkt 12.

  2021-04: Pkt 10 länk uppdaterad till AFS 2020:5 Arbetsanpassning. Länk och hänvisningar till AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning har uppdaterats i avsnittet om Arbetslokaler och personalutrymmen och i pkt 36 om utrymningsvägar.

  2020-12: Pkt. 42, kompletterat med länkar till relevanta föreskrifter.

  2020-05: Avsnitt Nödläge: Kompletterat med fråga om utvärdering av genomförd övning.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 48. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052308
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön vid entreprenader.

  2023-03: Rättelse av brutna länkar till några AFS:ar och Installationsavtalet.

  2021-04: Länkar till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 49. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052309
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön övergripande i serviceverksamhet.

  2023-03: Uppdaterat pkt 24 med referens till AFS 2019:3. Rättelse av andra brutna länkar.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 50. Checklista avfallshantering docx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 052543
  Dokument

  Används för att säkerställa en korrekt hantering av avfall gällande tillstånd, lagring, transport och dokumentation med mera.

  2021-09: Kompletterat checklistan med principiell översikt avfallshantering s.2.

  2020-12: Rättelse länk till föreskriften om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar.

  2020-10: Uppdaterad enligt kraven i nya avfallsförordningen 2020:614.

  2019-09: Uppdaterat med krav på att klassificera avfall med avfallskoder. Uppdaterade länkar i mallen.

 51. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 52. Checklista för störningar pdf Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022035
  Dokument

  Lista med exempel på vanligt förekommande störningar, hur du kan dokumentera dem, vilka merkostnader som normalt uppkommer av dem och vilka handlingar du kan använda för att dokumentera merkostnaderna.

 53. Checklista sjukanmälan docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051691
 54. Checklista vid inlåning/inhyrning/UE docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051671
  Dokument

  Används för att säkerställa kvalitet, miljö, arbetsmiljö och arbetsrätt i samband med inhyrning eller anlitande av underentreprenör.

  2020-05: Flertalet förbättringar och kompletteringar, bl.a. gällande riskbedömning, medicinska kontroller, intern info, gemenskap och ändrade arbetsuppgifter.

 55. Checklista vid uthyrning/utlåning docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021982
  Dokument

  Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning av personal.

  2020-05: Ny mall. Används för att säkerställa arbetsmiljöfrågor vid uthyrning/utlåning av personal.

 56. Dela upp pålägg materiel xlsx Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022022
  Dokument

  Används för att beräkna självkostnad materiel med företagsspecifika pålägg.

 57. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 58. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Medlem Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

  2022-05: Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

  2021-10: Visas tillsammans med övriga EvA-mallar uppdaterad 2021-10, trots denna mall anpassades till EvA först 2022-05.

 59. Elsäkerhetsledare FAQ pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 051975-FAQ
  Installationsavtalet
  Dokument

  Frågor och svar kring elsäkerhetsledare, enligt Installationsavtalet.

 60. Entreprenadindex räknesnurra xlsx Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 2024-05 , Artikelnr: 022029
  Dokument

  Räknesnurra för beräkning av entreprenadindex. Snurran innehåller samtliga index från 2015 och framåt.

  2024-05: Uppdaterad med index t.o.m. april 2024.

 61. Extra övertid tjänstemän docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051680
 62. Företagets avfallsmängder xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052544
  Dokument

  Sammanställning över farligt avfall i företaget.

  2020-10: Kompletteringar enligt kraven i NFS 2020:5.

  2020-08: Anpassat för anteckningskraven gällande avfallsproducenter för farligt avfall enligt nya Avfallsförordningen, SFS 2020:614.

 63. Förstagångsanmälan vid anlitande av underentreprenör - Teknikinstallationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022059
  Dokument

  Förstagångsanmälan till Byggnadsarbetareförbundet när underentreprenör (UE) ska anlitas.
  Obs! Avsluta varje inmatning med TAB för att texten ska komma med på kopian.

  2024-02: Ändring av texten om det finns skäl att åberopa vetorätt + språkliga rättelser.

  2023-12: Ny mall.

 64. Försäkran för sjuklön docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051693
  Dokument

  Används för arbetstagarens sjukförsäkran.

  2021-04: Hänvisning till AFS 1994:1 har ersatts av AFS 2020:5 Arbetsanpassning.

 65. Förteckning över underentreprenörer - Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022057
  Dokument

  Förteckning över underentreprenörer (UE) som anmälts till Byggnadsarbetareförbundet.

  2024-02: Förtydligande av dokumenttitel.

  2023-12: Anpassad till gällande regler fr.o.m. 1 januari 2024.

 66. Information enligt 15 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist Teknikinstallationsavtalet pdf Medlem

  , Artikelnr: 000507
 67. Information enligt 155 § MBL, uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 000607

  2023-10: Förklaringar förtydligade då det gäller varsel.

 68. Inlåning/anlitande av underentreprenör docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051670
  Dokument

  Underrättelse till Elektrikerförbundet då inhyrning eller anlitande av underentreprenör (UE) som ska utföra arbete inom Installationsavtalets område.

  2021-05: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

  2020-03: IN ersätter EIO i den förklarande texten i mallen.

 69. Kallelse till MB-grupp för samråd vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000515
 70. Kallelse till MBL-förhandling om förestående uppsägning pga arbetsbrist pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 606a

  2021-04: Rättelse, kallelse enligt § 11.

 71. Kallelse till MBL-förhandling, uppsägning pga arbetsbrist eller permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 000506
 72. Klausul för skattereduktion för installation av grön teknik docm Medlem Plus Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021986
  Dokument

  Mall för att reglera ansvaret för skattereduktionen. Att använda tillsammans med ett befintligt avtal eller en befintlig offert om installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi), ibland kallad grön ROT.

  2023-01: Skattereduktion har höjts till 20% vid installation av solceller.

  2020-12, ny mall: Kan användas vid installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi).

 73. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
  Dokument

  Används för att dokumentera medarbetares kompetens, erfarenhet och utbildning.

  2018-04: Kompletterat erfarenhetsbaserad kompetens med Elsäkerhetsledare och Kontroll efter färdigställande. Infört kompetens inom verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 74. Kontroll av underentreprenörer - Teknikinstallationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022058
  Dokument

  Används för kontroll av underentreprenörer (UE) inom Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyls tillämpningsområde.

  2024-02: Språkliga rättelser.

  2023-12: Anpassad till gällande regler fr.o.m. 1 januari 2024.

 75. Kontrolluppgifter Tilldelning docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051974
  Dokument

  Används för att tilldela montör kontrolluppgifter i ett uppdrag där fler än en montör deltar.

  2019-08: Anvisningar på sid 2: Flertalet förtydliganden och rättelser.

  2019-05: Mallen har anpassats till begreppet kontrolluppgift.

 76. Ledighetsansökan docm Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051550

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 77. Produktionskostnad per timme xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 2024 , Artikelnr: 022024
  Dokument

  Ett verktyg som ger dig möjligheten att ta fram företagets kostnad för debiteringsbara timmar samt även få ett timpris baserat på önskat pålägg.

 78. Produktiv arbetstid xlsx Medlem

  , Utgåva: 2024 , Artikelnr: 022025
  Dokument

  Ett verktyg för att enkelt få fram antalet produktiva timmar som du förfogar över i din verksamhet.

 79. Protokoll - förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000608
 80. Protokoll – Förhandling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000508
 81. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052311
  Dokument

  Används för att bedöma arbetsmiljörisker och göra handlingsplan för att vidta åtgärder.

  2019-05: Ändrade benämningar på typer av risker som väljs när mallen öppnas. Komplettering av vanliga risker i branschen.

 82. Rotklausul docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052263
  Dokument

  Mall för att reglera ansvaret för ROT-avdraget. Att använda tillsammans med ett befintligt avtal eller en befintlig offert om reparation, underhåll, ombyggnation eller tillbyggnation (ROT-arbeten).

  2020-12: Komplettering och omformulering av klausultexten.

  2018-06-01: ROT-klausul vid arbeten åt konsument. Ändrad ledtext till org.nr. för företag. Autoifyllnad av namn org.nr.

 83. Rutiner vid sjukdom docx Medlem

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 051690
 84. Samtalsblankett docx Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052252
 85. Teknikinstallationsavtalet Överenskommelse om annat ackord pdf Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 020150
  Dokument

  Används vid överenskommelse om annan ackordsform. Mallen är anpassad för annat ackord uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade.

  2019-05: Ny mall. Anpassad för annat ackord uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade. Samt tillkommande/avgående ingående i ackordsöverenskommelsen.

 86. Tidrapport xlsx Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022031
  Dokument

  Mall för tidsredovisning som visar nedlagd tid, typ av arbete och hur tidsåtgången fördelat sig på olika arbetsmoment. Det är underlag som behövs för att kunna visa att ditt pris är skäligt vid löpande räkning i en konsumententreprenad.

  2023-01: Nu i Excel.

 87. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
  Dokument

  Arbetsgivaren - eller den som råder över arbetsstället - ska ge skriftligt tillstånd till medarbetare (eller inhyrd personal) för att de ska få använda lyftanordningar.

 88. Tjänstgöringsbetyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051575

  2021-04: Infört innehållskontroller.

 89. Tjänstgöringsintyg docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051576

  2021-04: Infört innehållskontroller.

 90. Transportdokument docm Medlem Branschmedlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052545
  Dokument

  Ska fyllas i vid transport av farligt avfall.

  2020-12: Uppdaterat rubrik till Avfallskod. Lagt till glykol i listan.

  2020-10: Kompletterat med avfallsslag (oljor och köldmedier). Anpassning till nya avfallsförordningen 2020:614.

  2018-01: Uppdaterad länk till SKL med kommunkoder.

 91. Underrättelse och kallelse till utbildningsansvariga för samråd före anställning av företagslärling pdf Medlem

  , Artikelnr: 000501
 92. Underrättelse om anställnings upphörande på grund av ålderspension pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 000525

  2023-05: Ändring till 69 år.

  2021-04: Ändring till 68 år. Språkliga justeringar.

 93. Underrättelse om avsked Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 615a

  2023-02: Rättelse att varsel lämnas till arbetstagarorganisationen.

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 94. Underrättelse om permittering pdf Medlem

  , Artikelnr: 511b
 95. Underrättelse om störning pdf Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022034
  Dokument

  Mall för att underrätta beställaren om störning.

 96. Underrättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 502

  2023-05: Språkliga rättelser.

  2022-10: Hänvisning till ÖLAS om allmän visstidsanställning. Ny kryssruta för särskild visstidsanställning enligt Plåt- och ventilationsavtalet.

 97. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 612a

  2023-02: Ändrat till post istället för rekommenderat brev.

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 98. Underrättelse om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 511a
 99. Underrättelse till den anställde vid avslutande av provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000514
 100. Underrättelse till facket om uppsägning pga personliga skäl eller avsked pdf Medlem

  , Artikelnr: 000512
 101. Underättelse om tidsbegränsad anställning eller provanställning pdf Medlem

  , Artikelnr: 000602
 102. Upphörande av tidsbegränsad anställning docm Medlem

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 051685

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller.

 103. Upphörande av tidsbegränsad anställning - Larm och säkerhetsteknikavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022047

  2023-02: Ny mall

 104. Upphörande av tidsbegränsad anställning - Plåt- och Ventilationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022048

  2023-02: Ny mall

 105. Upphörande av tidsbegränsad anställning - Seko-Telekomavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022049

  2023-02: Ny mall

 106. Uppsägning på grund av arbetsbrist - Installationsavtalet docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051625

  2021-04: Förtydligande om anmälningsdatum vid företrädesrätt.

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Tillägg om förlängd företrädesrätt om företaget har avdelningar. Språkliga rättelser.

 107. Uppsägning på grund av personliga förhållanden docm Medlem

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 051655

  2022-10: Infört sakliga skäl. Ny punkt 9 i anvisningar till företaget.

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Språkliga rättelser.

 108. Utredning olycka och tillbud docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056050
 109. Vad kostar montören xlsx Medlem

  , Utgåva: 2024:1 , Artikelnr: 022026
  Dokument

  En räknesnurra som ger en fingervisning till vad du behöver debitera för att nå de ekonomiska målen i din verksamhet.

  2024-01

  2023-10: Mindre rättelse.

  2023-06: Uppdaterad enligt de senaste kollektivavtalen.

  2023-03: Rättelse funktionsfel.

  2023-01: Gäller fr.o.m. 1 januari 2023.

 110. Vad kostar tjänstemannen xlsx Medlem

  , Utgåva: 2024:1 , Artikelnr: 022027
  Dokument

  Denna räknesnurra ger en bild av vad en tjänsteman i ditt företag kostar.

  2024-01

  2023-06: Uppdaterad enligt de senaste kollektivavtalen.

  2023-01: Gäller fr.o.m. 1 januari 2023.

 111. Varsel och underrättelse docm Medlem

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051605
  Dokument

  Används vid varsel till arbetstagarorganisation och underrättelse till arbetstagaren. Vid avsked används istället mallen för Avsked (051626).

  2021-04: Problem med kopiering av uppgifter i formulärfält åtgärdade med innehållskontroller. Språkliga justeringar.

  2020-10: Förtydligande att s.1 avser varsel till arbetstagarorganisationen och s.2 avser underrättelse till arbetstagaren. På s.2 även komplettering med uppgift om varsel som ska fyllas i. På s.3 förtydliganden till följd av ändringarna på s.1-2. Språkliga rättelser.

  2020-05: Fält borttagna, gällande varslet.

 112. Varsel om att tidsbegränsad anställning ska upphöra pdf Medlem

  , Artikelnr: 000621
 113. Varsel om avsked Tjänstemannaavtalet pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 615b

  2023-02: Rättelse att varsel lämnas till arbetstagarorganisationen.

  2021-12: Språklig förbättring till klarspråk.

 114. Varsel om provanställnings upphörande tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022053
  Tjänstemannaavtalet

  2023-01: Ny mall

 115. Varsel om uppsägning pga personliga skäl pdf Medlem

  , Artikelnr: 612b
 116. VVS-branschens Felanmälan / Reklamationsblankett pdf Medlem

  , Utgåva: 1.2012 , Artikelnr: Extern
  Dokument

  Mall för att reklamera materiel och varor köpta på bl.a. AA VVS 09.

  2024-02: Nu tillgänglig på IN.se.

 117. Överenskommelse om förlängning av provanställning - tjänsteman docm Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022054
  Tjänstemannaavtalet

  2023-06: Ny mall

 118. Överenskommelse om rent ackord pdf Medlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 070145
  Dokument

  Används vid överenskommelse om rent ackord och uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade.

  2019-05: Mall anpassad för rent ackord och uppdelad i överenkommelse som träffas innan 20% av de beräknade produktionstimmarna är förbrukade. Samt tillkommande /avgående ingående i ackordsöverenskommelsen och tillkommade ej normtidsatta arbeten.

Du är på sidan 1 av 1

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

2000 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

4500 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp