Hoppa till innehåll

Översikt IN Dokumentmallar

Här hittar du alla IN Dokumentmallar.
Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp.
För åtkomst till mallar med hänglås krävs abonnemang.
> Köp bas- eller pluspaket

Rensa söktext och filter
Tjänst/paket
Typ av mall

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

2000 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

4500 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

103 träffar

 1. Anslutningskort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052212-A
 2. Apparatlista SS 455 12 38 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052206

  2018-01: Rättelse sidfot.

 3. Avtal avseende elinstallatör för regelefterlevnad docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052527
  Dokument

  Avtal som användas om elinstallatör säljer sina tjänster avseende annat företags egenkontrollprogram för elinstallationsarbete.

  2020-10: Kompletterat med punkt 5.10 avseende debitering av grundavgift.

  2018-04: Ny mall.

 4. Checklista arbetsmiljö Allmän del docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 16 , Artikelnr: 052316
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön allmänt på företaget, såväl fysiska som organisatoriska och sociala frågor.

  2023-03: Uppdaterat pkt 66 med referens till AFS 2019:3. Rättelse av flera brutna länkar till andra AFS:ar.

  2021-12: Infört rundvandring som kontrollpunkt för att säkerställa faktiska förhållanden.

  2021-09: Språklig rättelse pkt 12.

  2021-04: Pkt 10 länk uppdaterad till AFS 2020:5 Arbetsanpassning. Länk och hänvisningar till AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning har uppdaterats i avsnittet om Arbetslokaler och personalutrymmen och i pkt 36 om utrymningsvägar.

  2020-12: Pkt. 42, kompletterat med länkar till relevanta föreskrifter.

  2020-05: Avsnitt Nödläge: Kompletterat med fråga om utvärdering av genomförd övning.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar.

 5. Checklista arbetsmiljö Entreprenad docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052308
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön vid entreprenader.

  2023-03: Rättelse av brutna länkar till några AFS:ar och Installationsavtalet.

  2021-04: Länkar till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

  2018-06-01: Kompletterat med länkar till föreskrifter gällande hälsofarligt material. Uppdaterade länkar till installationsavtalet.

 6. Checklista arbetsmiljö Service docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 12 , Artikelnr: 052309
  Dokument

  Undersökning av arbetsmiljön övergripande i serviceverksamhet.

  2023-03: Uppdaterat pkt 24 med referens till AFS 2019:3. Rättelse av andra brutna länkar.

  2018-06-01: Kompletterat med frågor ang gasflaskor, skyltning och släpvagnar. Uppdaterad länk till installationsavtalet.

 7. Checklista för jordfelsbrytarinstallation docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052584
 8. Checklista för skyddsrond (ETAK) docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056051
 9. Checklista säkerhetsprojekt docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052231
 10. Driftprov på Elmotorer docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052391
 11. Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052505
 12. Elsäkerhetsledare - ej Installationsavtalet docm Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, utanför Installationsavtalets avtalsområde. För installationsavtalet gäller mall 051975.

  2022-05: Namnbyte. Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

  2021-10: Visas tillsammans med övriga EvA-mallar uppdaterad 2021-10, trots denna mall anpassades till EvA först 2022-05.

 13. Elsäkerhetsledare begränsade arbeten (anslutning och losskoppling) docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021966
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare vid egna begränsade arbeten, dvs anslutning och losskoppling av elektrisk utrustning. Tillämpligt för VVS- och Tele/Data-företag.

  2019-01: Ny mall

 14. Elsäkerhetsledare enligt Installationsavtalet docm Medlem Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051975
  Installationsavtalet
  Dokument

  Mall för att utse elsäkerhetsledare för arbetslag, enligt Installationsavtalet

  2022-05: Anpassad till EvA - Elsäkerhet vid Arbete.

  2021-10: Visas tillsammans med övriga EvA-mallar uppdaterad 2021-10, trots denna mall anpassades till EvA först 2022-05.

 15. Elsäkerhetsledare för arbetslag docm Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 051970
  Dokument

  Instruktion för elsäkerhetsledare för arbetslag, men som inte omfattas av Installationsavtalet

 16. EvA - A Grunddokument docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022002
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grunddokument för bedömning av elektriska riskkällor.

  2023-02: Uppdaterat hänvisning till ELSÄK-FS 2022:2 och ELSÄK-FS 2022:3.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grunddokument för bedömning av elektriska riskkällor.

 17. EvA - B Arbete utan spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022003
  Dokument

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (lågspänning).

 18. EvA - C Arbete med spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022004
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (lågspänning).

 19. EvA - D Arbete nära spänning docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022005
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (lågspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (lågspänning).

 20. EvA - E Arbete utan spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022006
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete utan spänning (högspänning).

 21. EvA - F Arbete med spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022007
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete med spänning (högspänning).

 22. EvA - G Arbete nära spänning HSP docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022008
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (högspänning).

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Metod för arbete nära spänning (högspänning).

 23. EvA - Grovanalys docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022001
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grovanalys av risknivå för olika arbetsmoment.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Grovanalys av risknivå för olika arbetsmoment.

 24. EvA - H Underhållsarbeten docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022009
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Andra arbeten där det finns elektriska riskkällor, ex.vis underhållsarbeten.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Andra arbeten där det finns elektriska riskkällor, ex.vis underhållsarbeten.

 25. EvA - Kompletterande riskbedömning och handlingsplan docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 022010
  Dokument

  Elsäkerhet vid arbete, EvA - Kompletterande riskbedömning av elektriska riskkällor.

  2021-10: Ny mall. Elsäkerhet vid arbete, EvA - Kompletterande riskbedömning av elektriska riskkällor.

 26. EvA - Rutin för Elsäkerhet vid arbete docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 022000
  Dokument

  Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanvisningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

  2022-11: Språklig rättelse avsnitt 2.1. Ändrat exempel på rep.utbildning i 2.2. Rättelse i avsnitt 3.2.1 när Elsäkerhetsledare ska utses.

  2021-10: Ny mall. Rutin som beskriver hur vi på företaget tillämpar branschanviningen EvA - Elsäkerhet vid arbete.

 27. Funktionskontroll VVS- och styrinstallation docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021970
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

  2022-09: Uppdaterad enligt YHB/16 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/13 enl. AMA VVS & Kyla 19)

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/13 i AMA VVS & Kyla.

 28. Färdigställandekontroll - Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052248
 29. Färdigställandekontroll - CCTV docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052258

  2022-06: Uppdaterad till SSF 1060:3. Infört hänvisning till SS-EN 62676-7, Bilaga B.

 30. Färdigställandekontroll - Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052257
 31. Färdigställandekontroll - Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052256
 32. Färdigställandekontroll - Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052249
 33. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-A
 34. Förbindningsschema SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052202-C
 35. Förbindningsschema SS 455 12 36 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052202
 36. Förbindningstabell SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052204-A
 37. Förbindningstabell SS 455 12 30 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052204
 38. Fördelningslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052201-A
 39. Försäkran om utförd elinstallation docm Bas

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051973
  Dokument

  Kan användas då elsäkerhetsintyg (installationsintyg) efterfrågas.

  2023-02: Kompletterat med hänvisning till ELSÄK-FS 2022:1 i listruta.

  2020-12: Uppdatering av punkt 1 och 4, nya punkter 5 och 6. Uppgift om innehavare tillagd.

 40. Gruppförteckning A4 instruktion jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052575

  2018-01: Ny logotyp.

 41. Gruppförteckning A5L docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052574
 42. Gränsdragningslista Tele-data-säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052234
 43. Injustering och kontroll av cirkulationsflöden docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021971
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/3 i AMA VVS & Kyla.

 44. Injustering och kontroll av flöden i köldbärar- och värmebärarsystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021996
  Dokument

  Mall enligt YHB/5 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/5 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/3 enl. AMA VVS & Kyla 19)

 45. Injustering och kontroll av flöden i vvc-system docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021995
  Dokument

  Mall enligt YHB/4 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/4 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/3 enl. AMA VVS & Kyla 19)

 46. Injustering och kontroll av flöden i värmesystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021997
  Dokument

  Mall enligt YHB/6 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/6 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/3 enl. AMA VVS & Kyla 19)

 47. ISA checklista för spänningsskyddat arbetssätt docx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 059006-B2
 48. ISA-blankett för antagande av ESA-installation ISA på företaget 059006 B4 docx Bas

  , Utgåva: Utgåva 1 , Artikelnr: 059006-B4
 49. Isolationsmätning Starkström docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052389
 50. Isolationsmätning Tele docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052390
 51. Kabellista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052210-A
 52. Kanalisationslista SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052211-A
 53. Klausul för skattereduktion för installation av grön teknik docm Medlem Plus Bas Branschmedlem

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021986
  Dokument

  Mall för att reglera ansvaret för skattereduktionen. Att använda tillsammans med ett befintligt avtal eller en befintlig offert om installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi), ibland kallad grön ROT.

  2023-01: Skattereduktion har höjts till 20% vid installation av solceller.

  2020-12, ny mall: Kan användas vid installation av grön teknik (installation av solceller, laddstolpar eller lagring av egenproducerad elenergi).

 54. Kompetenskort docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 8 , Artikelnr: 051961
  Dokument

  Används för att dokumentera medarbetares kompetens, erfarenhet och utbildning.

  2018-04: Kompletterat erfarenhetsbaserad kompetens med Elsäkerhetsledare och Kontroll efter färdigställande. Infört kompetens inom verksamhetstyper enligt Elsäkerhetsverkets definition.

 55. Kontroll av jordfelsbrytare docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021985
  Dokument

  Kontroll av jordfelsbrytares utlösningstider och utslösningsströmmar.

  2020-12, ny mall: Kontroll av jordfelsbrytares utlösningstider och utslösningsströmmar.

 56. Kontroll av Kyl- och VP-installation docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021972
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

  2022-09: Uppdaterad enligt YHB/7 i AMA VVS & Kyla 22. (Ersätter YHB/12 enl. AMA VVS & Kyla 19)

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/12 i AMA VVS & Kyla.

 57. Kontroll av mindre arbeten El docm Bas

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt elanläggning.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-05: Ny kontrollpunkt för specifika beställarkrav och uppdatering gruppförteckning. Ifyllnadsruta för uppmätt isolationsresistans. Justerad ordning av vissa kontrollpunkter.

 58. Kontroll av mindre arbeten VVS docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021965
  Dokument

  Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

  2019-05: Ny mall. Används för att dokumentera kontroller vid kompletteringsinstallationer på en befintlig VVS-installation.

 59. Kontroll av mätutrustning xlsx Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052523
 60. Kontroll av skyddsjordning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052388
 61. Kontroll efter färdigställande TN-C docm Bas

  , Utgåva: 10 , Artikelnr: 051963
  Dokument

  Används vid installation av gruppcentral. Anpassad till Handbok i kontroll före idrifttagning.

  2020-12: Harmonisering till handboken före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter. Infogat rader för totalt 5 jordfelsbrytare, samt kompletterat med utlösningstid.

 62. Kontroll efter färdigställande TN-S docm Bas

  , Utgåva: 11 , Artikelnr: 051964
  Dokument

  Används vid installation av gruppcentral. Anpassad till Handbok i kontroll före idrifttagning.

  2022-11: Nytt avsnitt "4. Återinkoppling och avslutande mätning" infört. Rättelse/tillägg av kontrollpunkter i avsnitt 2, 3 och 5.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter. Infogat rader för totalt 5 jordfelsbrytare, samt kompletterat med utlösningstid.

 63. Kontroll Laddningsstation för elfordon docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021969
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av laddningsstationer för elfordon.

 64. Kontroll Solceller docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021968
  Dokument

  Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-05: Ny mall. Protokoll för att dokumentera kontroll vid installation av solceller.

 65. Kontroll under montage docm Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 051962
  Dokument

  Används för fortlöpande kontroll vid elinstallationsarbete.

  2020-12: Harmonisering till handboken kontroll före idrifttagning. Omformulering av flertalet kontrollpunkter.

  2019-12: Tagit bort dubblerad kontrollpunkt om "Avskalning av ledarisolering…" under Kopplingsutrustning.

 66. Kontroll- och provningsprotokoll - Tele-Data-Säkerhet docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052239
  Dokument

  Kommunikations- och säkerhetsteknik.

 67. Kontroll- och provningsprotokoll tele data säkerhet anvisning docx Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052242
  Dokument

  Kommunikations- och säkerhetsteknik.

  2024-02: Kompletterat med flera kontrollpunkter + språkliga rättelser.

  2022-06: Kompletterat kamerabevakningssystem med funktionskontroll av bildinspelning, bildvisning och identifieringsnivå. Samt flertalet mindre justeringar.

 68. Kontrolljournal docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052241
 69. Kontrollprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 5 , Artikelnr: 052573
  Dokument

  Allmän mall att dokumentera kontroll och provning. Anpassas helt efter egna behov.

  2019-09: Fixat så funktionen så att det går att infoga rader i resultattabellen, samt mindre rättelser.

 70. Kontrolluppgifter Tilldelning docm Bas Branschmedlem Medlem

  , Utgåva: 7 , Artikelnr: 051974
  Dokument

  Används för att tilldela montör kontrolluppgifter i ett uppdrag där fler än en montör deltar.

  2019-08: Anvisningar på sid 2: Flertalet förtydliganden och rättelser.

  2019-05: Mallen har anpassats till begreppet kontrolluppgift.

 71. Kravspecifikation för installation av fastighetsnät - Utförandespecifikation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021988
  Dokument

  Kravspecifikationen syftar till att tydiliggöra beställarens krav och önskemål.

  2022-06: Ny mall, används för att tydiliggöra beställarens krav och önskemål.

 72. Ljudprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 021998
  Dokument

  Mall för kontroll av vägd ljudtrycksnivå i rum enligt YHB/15 i AMA VVS & Kyla 22.

  2022-09: Ny mall. Utformad enligt YHB/15 i AMA VVS & Kyla 22.

 73. Monteringsritning SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052200-A
 74. Monteringsritning SS 455 12 33 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052200
 75. Mätning av jordtagsresistans docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052387
 76. Panelkort 2x24-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052208
 77. Panelkort 2x32-rader SS 455 12 34 docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052209
 78. Panelkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052208-A
 79. Plintkort 10-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052203
 80. Plintkort 100-par SS 455 12 35 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052207
 81. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052203-A
 82. Plintkort SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052207-A
 83. Riskanalys - Inför projektering av säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052233
 84. Riskbedömning och handlingsplan docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 9 , Artikelnr: 052311
  Dokument

  Används för att bedöma arbetsmiljörisker och göra handlingsplan för att vidta åtgärder.

  2019-05: Ändrade benämningar på typer av risker som väljs när mallen öppnas. Komplettering av vanliga risker i branschen.

 85. Ritnings- och dokumentförteckning docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052205
 86. Rollbeskrivning docm Bas

  , Utgåva: 6 , Artikelnr: 052506
  Dokument

  Mallen hjälper dig att ta fram anpassade rollbeskrivningar för din verksamhet. Du kan fördela flertalet olika arbetsuppgifter inom flera områden. (Mallen ersätter tidigare mall för delegering).
  Se exempel på fördelning av arbetsuppgifter i anvisning till rollbeskrivning.

  2023-02: Språklig rättelse

  2022-06: Rättelse text kopplat kryssruta för elsäkerhetledare respektive montör med kontrolluppgift.

  2022-05: Ny flik för "Elsäkerhetsledare", samt hänvisning till detta avsnitt för montör som är elsäkerhetsledare för egna arbeten.

  2020-05: Ny flik "Bekräftelse" om man vill att mottagaren ska signera. Under "Leda projekt" lagt in "Avvikelse och ÄTA-hantering" som saknades i föregående utgåva.

  2019-07: Specifika arbetsuppgifter inom elområdet har separerats för att göra mallen tillämpbar inom VVS och Tele-data-säkerhet. Flera språkliga justeringar har gjorts för ökad tydlighet.

 87. Rollbeskrivning anvisning xlsx Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 021984
  Dokument

  Exempel på uppgiftsfördelning till olika roller.

  2023-01: Kryss för uppgiften "- Lämna besked till de som deltar i arbetet när arbetet får påbörjas." borttagna för Montör el och Servicemontör el (ej relevant för elsäkerhetsledare vid egna arbeten). Språkliga rättelser.

  2022-06: Nytt filformat. Ny uppställning med exempel på fördelning av arbetsuppgifter. Ny roll elsäkerhetsledare för arbetslag.

 88. Specifikation yttre krav säkerhetssystem docm Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 052232
  Dokument

  Används för att specificera de yttre krav som gäller för säkerhetssystem som kameraövervakning, inbrottslarm, överfallslarm, passerkontrollsystem, brandlarm och utrymningslarm.

  2021-04: Hänvisning till AFS 2009:2 har ersatts av AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, samt hänvisning till kameralagen har ersatts av hänvining till kamerabevakningslagen 2018:1200.

 89. Strömförsörjningsberäkning Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052235
 90. Strömförsörjningsberäkning Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052236
 91. Stycklista klass A SS 455 12 01  docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-A
 92. Stycklista klass B SS 455 12 01 docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052214-B
 93. Ställförteckning SS 455 12 32 docm Bas

  , Utgåva: 3 , Artikelnr: 052201
 94. Tillstånd för användning av lyftanordningar docm Medlem Branschmedlem Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052546
  Dokument

  Arbetsgivaren - eller den som råder över arbetsstället - ska ge skriftligt tillstånd till medarbetare (eller inhyrd personal) för att de ska få använda lyftanordningar.

 95. Tryck- och täthetskontroll docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 021973
  Dokument

  Mall för kontroll enligt YHB/2 i AMA VVS & Kyla.

  2022-09: Uppdaterad enligt AMA VVS & Kyla 22.

  2019-09: Ny mall för kontroll enligt YHB/2 i AMA VVS & Kyla.

 96. Utbildning och avlämningsprotokoll docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052237
 97. Utförandespecifikation Brandlarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052243

  2018-01: Uppdaterad i enlighet med SBF 110:8. Rättelse formatering.

 98. Utförandespecifikation CCTV docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052247

  2022-06: Uppdaterad till SSF 1060:3. Bytt plats på avsnitt 1 och 2. Utökat avsnitt 1 med behovs-/riskanalys.

 99. Utförandespecifikation Inbrottslarm docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052246
 100. Utförandespecifikation Passersystem docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052245
 101. Utförandespecifikation Utrymningslarm docm Bas

  , Utgåva: 2 , Artikelnr: 052244
 102. Utredning olycka och tillbud docm Branschmedlem Medlem Bas

  , Utgåva: 4 , Artikelnr: 056050
 103. Överlämnade av kunddokumentation docm Bas

  , Utgåva: 1 , Artikelnr: 052238
Du är på sidan 1 av 1

IN Dokumentmallar Medlem

 • Anställning
 • Arbetsmiljö
 • Miljö

Kräver medlemskap i Installatörsföretagen

Visa medlemsmallarna

Ingår i medlemskapet

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Bas

 • Elinstallation
 • Säkerhet/larm
 • Data/Tele

Visa Bas-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

2000 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp

IN Dokumentmallar Plus

 • Dokumentmallar Bas
 • Verksamhetssystem
 • Medarbetarguide

Visa Plus-mallarna.


Pris

För 1 arbetsställe

4500 kr/år

Medlem 50% rabatt på priset

Läs mer och köp