Hoppa till innehåll
Rensa söktext och filter

Observera att du behöver logga in som medlem för att kunna ta del av allt innehåll.

Ämnen
Innehållstyper
Årtal

7 träffar

 1. Avtalsrörelsen 2023: Att möta utmaningarna för en hållbar framtid

  Nyhet

  Årets avtalsrörelse har präglats av en osäker omvärld, hög inflation och energikris. Trots utmaningar har vi och våra fackliga parter fortsatt att ta ansvar för svenska modellen och svensk arbetsmarknad genom ”märket”. Alla Installatörsföretagens avtal är nu färdigförhandlade och våra medlemmaföretag ges nu ännu bättre förutsättningar att fortsatt driva sina verksamheter.

 2. Lageravtalet 2023-2025

  Nyhet

  Det nya Lageravtalet gäller för tiden 1 april 2023 – 31 mars 2025 och omfattar allmänna anställningsvillkor och löner. Den totala kostnaden för avtalsområde under perioden följer märket och är 7,4 %.

 3. Byggnads krav om slopade förenklingsregler hotar hela branschen

  Nyhet

  Den 12 maj varslade Byggnads om strejk på kollektivavtalet Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Om man inte når en överenskommelse innan 24 maj kommer strejk att bryta ut. Förhandlingarna har flutit på bra men kravet om stora ändringar i bilaga 7 är anledningen till det låsta läget.

 4. Installatörsföretagen har växlat yrkanden för Tjänstemannaavtalet

  Nyhet

  Installatörsföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Det nya Tjänstemannaavtalet ska vara på plats den 1 maj 2023.

 5. Installatörsföretagen och Byggnads har växlat krav

  Nyhet

  Installatörsföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med fackförbundet Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Det nya Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl ska vara på plats den 1 maj 2023.

 6. Installatörsföretagen och Elektrikerförbundet har växlat krav

  Nyhet

  Installatörsföretagen har växlat yrkanden inför årets avtalsförhandlingar med fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet. Det nya Installationsavtalet ska vara på plats den 1 maj 2023.

 7. Är konsultens ansvarsbegränsning giltig?

  Fråga Fråga: Vi utför just nu en mindre entreprenad där vi har projekteringsansvar för vissa tekniska lösningar. För att få hjälp med projekteringen har vi anlitat en teknisk konsult. Mellan oss och konsulten gäller ABK 09. Vid det senaste projekteringsmötet upptäckte vi att det finns omfattande fel i de handlingar som konsulten upprättat. Dessa fel medför att många av våra arbeten måste göras om. Vi uppskattar att våra merkostnader på grund av felen kommer att uppgå till minst 500 000 kronor. Vår konsult har informerats om vårt krav och medger att han har gjort fel. Emellertid vill han inte ersätta hela vår kostnad. Han påstår att hans ansvar är begränsat, eftersom han i sitt anbud har skrivit in följande text: ”Konsultbolagets sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsat till arvodets storlek, dock högst 120 prisbasbelopp.” Gäller detta verkligen? I sådana fall kommer vi inte få ersättning för någon större del av våra kostnader, eftersom konsulten hittills bara har fakturerat cirka 50 000 kronor och projekteringsarbetet i princip är avslutat.
Du är på sidan 1 av 1