Hoppa till innehåll

Konkurrensverket granskar marknaden för laddstolpar

Aktuellt

14 februari 2023

Statliga och kommunala energibolag tränger undan privata installatörsföretag genom att själva erbjuda installationer av laddstolpar och solpaneler. Nu inleder Konkurrensverket en granskning.

Installatörsföretagens medlemmar har lyft frågan om kommunala och statliga företag som snedvrider konkurrensen genom att erbjuda installationer av laddstolpar och solpaneler. Läs mer om detta här >

Vi har tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit frågan vidare till Konkurrensverket, som nu agerar när det gäller marknaden för laddstolpar. Läs mer om detta här >

– Vi är naturligtvis glada över att Konkurrensverket bekräftar det problem vi sett och nu agerar. Rättvisa spelregler på den här marknaden gynnar alla konsumenter och påskyndar klimatarbetet. Det är våra medlemsföretag som elektrifierar och energieffektiviserar Sverige, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Konkurrensverket går ut med instruktioner till kommuner som beskriver hur de ska hantera markupplåtelse till olika aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster. Kommunerna uppmanas också att upphöra med att erbjuda gratis el vid sina laddstolpar.

– Att inte erbjuda gratis el tycker vi är en självklarhet. En vanlig elfirma kan omöjligt konkurrera med den typen av erbjudanden. I förlängningen minskar sådana upplägg efterfrågan på installationer av laddstolpar på andra platser i kommunen. Det gynnar inte hållbarhetsarbetet, säger Ola Månsson.

Utöver detta inleder Konkurrensverket en utredning som ska granska den här marknaden. Utredningen ska presenteras i slutet av året.

Så kan du bidra

Hjälp till att synliggöra detta problem. Skicka tips från din kommun till Anders Gustin. Dina uppgifter hanteras konfidentiellt.

Mer läsning

"Experter: Lagbrott bakom nya laddstolparna"