Hoppa till innehåll

Nya föreskrifter för starkström har trätt ikraft

Elinstallation

01 december 2022

Den 1 december trädde Elsäkerhetsverkets tre nya starkströmsföreskrifter i kraft. Syftet med föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk. För att ytterligare förenkla för dig som arbetar i branschen har vi tagit fram ADAM.

ADAM är ett koncept som handlar om att de elinstallationer som utförs åt innehavaren är säkra för person, husdjur och egendom. ADAM står för Anläggning, Dokumentation, Ansvar, Metod. Konceptet anger hur den färdiga elinstallationen ska bli och förbli säker för innehavaren.

ADAM påverkar både elinstallationsföretaget, elinstallatören och innehavaren. ADAM är ett sammanfattande koncept för allt elsäkerhetsarbete som ligger under elsäkerhetslagen.

> Bekanta dig med ADAM

Det här handlar de nya föreskrifterna om

De största förändringarna för dig som utför elarbeten

Den som jobbar yrkesmässigt med el är också ansvarig för hur starkströmsanläggningar är utförda så att personer och egendom inte utsätts för felaktiga och farliga elinstallationer. Därför omfattas även cirka 14 000 elinstallationsföretag i landet av förändringarna. Elinstallationsföretag berörs i första hand av reglerna i den nya föreskriften ELSÄK-FS 2022:1, men behöver känna till vad de två andra föreskrifterna innebär, eftersom man kan ha dubbla roller – både som innehavare och utförare av en starkströmsanläggning.

- I föreskriften ELSÄK-FS 2022:1 finns både grundläggande regler för hur alla typer av starkströmsanläggningar ska vara utförda, men även detaljregler för specifika typer av starkströmsanläggningar. Alla som arbetar med elinstallationer behöver därför ta reda på vilka förändringar som påverkar elarbetet. Precis som tidigare gäller dock att utförandet ska vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis, säger Peter Tunell.

De nya föreskrifterna ELSÄK-FS 2022:1-3 ersätter tidigare föreskrifter om starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2008:1–3.

> Läs mer hos Elsäkerhetsverket