Hoppa till innehåll

Resultat av medlemsundersökning 2022

Om Installatörsföretagen, Visa alla

08 november 2022

Varje år genomför Installatörsföretagen en medlemsundersökning för att få veta vad medlemmarna tycker om det arbete vi gör och hur vi kan bli ännu bättre. Andelen nöjda medlemmar har ökat ytterligare men det finns även önskemål om förbättringar som vi tar till oss.

I slutet av augusti skickades en snabbenkät ut till alla våra medlemmar. Den tog två minuter att besvara och ska nu ligga till grund för vårt arbete med att utveckla verksamheten, leverera medlemsnytta och bygga ett starkt varumärke.

Nöjdas är de stora och medelstora medlemsföretagen samt medlemmar i framför allt Skåne, Örebro-Värmland och Gävle-Dala. De medlemmar som ger oss lägst betyg är de mindre bolagen (0 - 9 anställda) samt medlemmar i Övre Norrland och Västra Sverige.

Den totala nöjdheten har ökat från föregående år.

Hur bedömer du Installatörsföretagens förmåga att tillgodose just ditt företags behov av service och tjänster?

  • 68% svarar att det är bra eller mycket bra
  • 28% tycker det är tillfredställande
  • 5% svarar att det är mindre bra eller dåligt.

Nytt för årets undersökningar det internationella mätvärdet NPS (Net Promoter Score) som beskriver sannolikheten för att kunder rekommenderar ett företag till andra. Vi ställde frågan:

I vilken utsträckning skulle du rekommendera andra kollegor i branschen att bli medlemmar i Installatörsföretagen?

Vi fick då ett värde på 21.

Som riktvärde kan nämnas att en poäng runt 30 räknas som mycket bra. Det utgörs av att 41% skulle rekommendera Installatörsföretagen till andra, 39% är passiva och 20% skulle inte rekommendera Installatörsföretagen.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som besvarat undersökningen, samtidigt som vi uppmanar fler att ta sig tiden att besvara kommande underökningar. Vi jobbar för er, så att få veta vad ni tycker vi gör bra och kan göras bättre är av största vikt för oss, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.