Hoppa till innehåll

Årets lönerevision startar nu

Tjänstemannaavtalet

18 januari 2022

Löneavtalen som Installatörsföretagen har med såväl Ledarna som Sveriges Ingenjörer är så kallade processlöneavtal. De bygger på att lönen revideras årligen efter samtal mellan medarbetaren och chefen. Om man inte kommit överens om annat lokalt på företaget ska den nya lönen gälla från och med 1 april.

Lönerevisionen för tjänstemän som är medlemmar hos Ledarna och Sveriges Ingenjörer börjar nu. Det innebär att medlemmar hos Ledarna och Sveriges Ingenjörer ska ha sin lönedialog och lönerevision på det vis som fastställs i Tjänstemannaavtalets bilaga 1 (Ledaravtalet) och bilaga 3 (Löneavtal Sveriges Ingenjörer), alternativt vad de lokala parterna har kommit överens om. Förslag om ny lön ska lämnas till Ledarna senast den 1 mars 2022.

Läs mer om de båda processlöneavtalen