Hoppa till innehåll

Flera hotbilder gör det viktigt att se över ditt erbjudande

Lönsamhet & företagande, Visa alla

06 december 2021

Året har speglats av vilken påverkan pandemin skulle få på både orderingången och den egna personalen. Efter ett och ett halvt år kan vi se att dessa effekter har varit relativt små. Även om nya mutationer av corona dyker upp bedömer vi att det får liten effekt på branschen i stort. Andra hot kan påverka branschen i större omfattning.

Även om fokuset har varit på pandemin ser vi nya hotbilder som hopar sig i dess efterspel. Inte minst materialbrist som beror dels på halvledarkomponentbrist, dels på att logistiken och materialflödena har påverkats. Till stor del beror det på tidigare stängda fabriker för komponenter samt containerbrist.

En konsekvens av denna materialbrist blir att det är svårt att få tag på vissa produkter och att priset ökar kraftigt på andra. Installatörsföretagen har tagit fram en guide hur du som entreprenör ska hantera dessa prisökningar mot kund. Det är också viktigt att veta hur du ska hantera förseningar till följd av sena eller uteblivna materielleveranser.

Vad kan du göra om ditt material blir dyrare att köpa in?

Logga in och läs mer om detta här.

Brister i infrastruktur

Nu senast har cementbristen tonat upp sig som ett nytt hot även om den temporärt är uppskjuten, då Cementa har fått förlängt tillstånd. Andra hot är effektbrist och brister i infrastruktur så som el, vatten, avlopp som hindrar eller försenar nybyggnation. Vi ser att detta kan få stora konsekvenser för nybyggnation på sikt.

Vad kan jag göra åt det?

Alla dessa hotbilder gör det nu ännu viktigare att vikta om sitt erbjudande till mer tjänsteförsäljning och eftermarknadserbjudanden. Exempel på sådana tjänster kan vara: service och underhåll, energieffektivisering, driftövervakning, optimering och lagring av data och hantering av system åt kunder. Ett annat område i pandemins efterspel är omställning av lokaler till nya verksamheter som kräver större flexibilitet. Dessa nya tjänsteerbjudanden kan dock kräva ny eller utvecklad kompetens i företagen samt nya affärsmodeller.

- Med dessa hotbilder och rapporter som utgångspunkt kan det därför vara lämpligt att se över sitt erbjudande, samt vikta om detta till förmån för tjänster och eftermarknad inför 2022, säger Joakim Carlsson, expert Kommunikations- och säkerhetsteknik, Installatörsföretagen.