Hoppa till innehåll

Fjärrmatning ger nya möjligheter

Automation, Visa alla

06 december 2021

Nästan alla produkter behöver i dag två anslutningar: kraftförsörjning (230 V) och kommunikation (IP). Det är tekniker där både kraft och kommunikation kan överföras i samma kabel, så kallad Power over Ethernet (PoE) eller fjärrmatning som det heter i standarden, som är lösningen. När det nu kan användas upp till 90 W samtidigt som produkterna blir mer energieffektiva öppnar det helt nya möjligheter.

I slutet av 2018 kom en ny standard IEEE802.3bt som möjliggör strömförsörjning över fastighetsnätet via så kallad fjärrmatning med upp till 90W. Under 2019 kom även installationsstandarden som anger hur dessa nät ska byggas för att möjliggöra dessa funktioner. Under 2021 kom SEK Handbok 459 som innehåller översatta och kommenterade standarder. Detta innebär att nu finns alla förutsättningar att erbjuda framtidssäkra nät. Dock ställer detta lite mer krav på hur näten designas, projekteras och installeras. Bland annat kan längden förkortas beroende på kabelval, förläggningsmiljön och värmeutvecklingen i nätet.

I takt med att annan infrastruktur så som telenätet, 2G och 3G näten läggs ner får dessa fastighetsnät en betydande roll att hantera alla fastighetsfunktioner och all kommunikation i fastigheten.

Näten kommer att delas upp i tre olika fjärrmatningsklasser (Remote powering) RP1 till RP3 beroende på vilken effekt de kan överföra. Där RP3 kan överföra upp till 100W och utrustning för detta kan anslutas till nätet medan för RP1 kommer enbart PoE och PoE plus produkter att få anslutas. Detta ställer ett ökat krav på administration och kontroll av nätägaren eller slutkunden vilka utrustningar som får ansluts var.

Även äldre nät kommer att behöva verifieras för att kunna klassas som RP1-3 innan utrustning ansluts.

Vad innebär då detta?

En stor del av de traditionella elinstallationer som görs i dag kan i morgon komma att utföras på annat sätt med enbart fastighetsnät. Det innebär förutom en förenklad installation en flexiblare lösning samt att all utrustning samtidigt kan kopplas upp. Men då en sådan installation ej är behörighetskrävande medför det att vem som helst rent lagligt kan utföra installationen. Dock kommer projektering, design och installation av dessa nät att vara mer krävande för att säkerställa funktionen över tid. Dimensionering och materialval samt beräkningar utifrån fjärrmatning kommer att krävas, något som man tidigare inte utfört. Information om hur dessa nät ska utföras finns i SEK Handbok 459. I ett vanligt kontor kan det mesta anslutas med fjärrmatning, utom vissa tyngre laster så som vitvaror och kopiatorer, och därmed kunna styras och automatiseras på ett effektivare sätt. Detta öppnar upp för helt nya typer av installation men också för helt nya typer av tjänster.

Vad kan koppas till fjärrmatning?

I stort sett alla utrustningar som är förberedda för fjärrmatning enligt någon av standarderna nedan beroende på effekt kan anslutas.

Standard Namn Max effekt/port
IEEE 802.3 af PoE 12,95W -15,4W
IEEE 802.3 at PoE+ 25W - 30W
IEEE 802.3 bt PoE++ 51W - 60W
IEEE802.3 bt PoE++ 90W

Det kan därför vara en lång lista med utrustningar som kan nyttja fjärrmatning så som:

 • WiFi- accesspunkter
 • Bevakningskameror
 • Lås, passagesystem
 • Bokningstavlor men även bildskärmar
 • Säkerhetssystem
 • Högtalare och PA-system
 • Konferenssystem
 • Styrningar av don för ventilation, värme, vatten.
 • Tunna klienter och datorer samt smarta skärmar
 • Belysning
 • POS-system, kassa- och betalterminaler
 • På sikt även möbler som höj- och sänkbara skrivbord, rullgardiner, solavskärmning med mera.

Dessutom kommer en stor mängd IoT-utrusning så som sensorer behöva kopplas upp och samtidigt strömförsörjas. Det kan vara flödes-, temperaturmätare, ventilationsställdom, spjäll, närvaro- och ljussensorer. Det största området på sikt blir troligtvis belysning och nödbelysning då dessa blivit mer och mer energieffektiva och därför kan strömförsörjas via fjärrmatning. Då kan dessa samtidigt både kopplas upp och styras via fastighetsnätet, dessutom kan de förses enkelt med reservkraft.

Det som styr är PoE switchens totala effektbudget som man måste ta hänsyn till. Det vill säga hur stor effekt kan switchen totalt leverera samtidigt över samtliga aktiva portar.

Det är nästan enklare att ange vad som inte kan komma att anslutas till fastighetsnätet framöver därmed öppnas möjligheter för att göra fastigheten smart, flexiblare och mer energieffektiv. Dock är grunden ett korrekt projekterat och installerat fastighetsnät för att göra detta möjligt.

Använd data från fjärrmatning på bästa sätt

Med data kan vi skaffa oss en insikt som tidigare varit näst intill omöjlig att få. Genom att använda en managerbar PoE-switch i kombination med en smart webbaserad integration kan vi få en mängd data från produkter som annars kanske inte i sig själva kan ge denna information. Ta PoE-belysning som ett exempel. Här får vi enkel lösning som visar var anställda befinner sig och när det är på plats baserat på hur belysningen används. Vi kan se vilka vägar de går och hur de förflyttar sig med mera. Denna data kan sedan ligga till grund för andra beslut som kanske utrymningsvägar, placering av accesspunkter, anslutning av nya larm och säkerhetskameror eller bara för att optimera energihantering.

Fördelar med fjärrmatning

 • En låg infrastrukturell och installationsbaserad kostnad: Vi behöver färre separata strömadaptrar och kan klara all installation till platsutrustning med en kabel.
 • Centraliserad kontroll: Hantera anslutna enheter från en central plats vilket omfattar allt från uppstart och nedstängning till justering av PoE-effekt med mera.
 • Automatisk uppkoppling: Utrustningen i fastigheten blir uppkopplad på samma gång.
 • Inget auktorisationskrävande arbete: Du kan enkelt installera din utrustning utan att behöva tänka på att dra fram ny strömmatning, då fastighetsnätsinstallationer inte kräver auktorisation från Elsäkerhetsverket.
 • Enkel utbyggnad av ethernet- och trådlösa nätverk: Vi är inte beroende av placering av fasta strömuttag.
 • Enkel installation i svåra miljöer: Det finns flera platser, inklusive skyddade byggnader, där vi inte får dra starkström med mera. Med PoE-kommer man åt även dessa lokaliteter.
 • Tillförlitlighet: Genom att använda en Redundant Power Supply (RPS) som exempelvis en UPS kan man garantera drift på våra kritiska infrastruktursenheter som belysning, larm och trådlösa accesspunkter med mera.

Mer information

Läs mer här vilka krav du bör ställa på ditt fastighetsnät för att det skall uppfylla Fjärrmatning i vår beställarguide ”Framtidens fastighetsnät”.