Hoppa till innehåll

Möjligheten att korttidspermittera anställda förlängs

Corona

02 juli 2021

Riksdagen beslutade den 23 juni 2021 om att förlänga reglerna om korttidsstödet till den 30 september 2021. Det innebär att företag som drabbas särskilt av pandemin får en fortsatt möjlighet att ansöka om stöd från staten för sina lönekostnader.

I många branscher fortsätter pandemin att orsaka stora bekymmer för företagen. Detta gäller även vissa av våra medlemsföretag. Med anledning av de förlängda reglerna har vi på Installatörsföretagen säkerställt att även våra medlemsföretag har fortsatt möjlighet att använda sig av stödet.

Korttidspermittering är fortsatt möjligt på följande avtalsområde, under förutsättning att lokalt kollektivavtal om detta finns på företaget:

  • Teknikinstallationsavtalet
  • Installationsavtalet
  • Larm- och Säkerhetsteknikavtalet
  • Tjänstemannaavtalet
  • Plåt- & Ventilationsavtalet
  • Butiksavtalet

Mer information

Mer om vad som gäller kring korttidspermittering/korttidsarbete tillsammans med mall för lokalt kollektivavtal hittar du här: Kortidspermittering/korttidsarbete

Där hittar du även information om vad som gäller för övriga avtal som inte nämnts ovan.

Notera att det förlängda stödet är förknippat med vissa ändrade detaljregler, bland annat genom en bestämd jämförelsemånad för stöd under denna tidsperiod. Mer information om detta hittar du på Tillväxtverkets hemsida.