Hoppa till innehåll

Ny rapport visar på framtidens kompetensbehov

Utbildning och kompetens, Visa alla

09 juni 2021

Hur kommer installationsbranschens kompetensbehov att förändras i framtiden? Kommer fokus att ligga på faktisk utbildning eller är det de personliga egenskaperna som står i centrum? Det reder vi ut i IN:s rapport "Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen".

Det är Kairos Future som på uppdrag av Installatörsföretagen tagit fram rapporten. Syftet är att belysa hur förändringar i omvärlden påverkar installationsbranschens framtida kompetensbehov.

Man har inte tagit hänsyn till hur stort behovet av enskilda yrkesgrupper kommer att vara. Istället ligger fokus på att fånga utvecklingen som påverkar arbetsinnehållet för installationsbranschens medarbetare på sikt.

Två stora trender

Rapporten tar avstamp i två stora megatrender: digitalisering och klimatomställning. Man undersöker hur detta påverkar såväl sektorn i stort som det individuella installationsföretaget. Vill du blicka framåt och se branschen i spåkulan – då är det här en rapport för dig. Du kanske undrar vem som "borde" vara din nästa medarbetare?

Slutsatser aktuella även idag

Rapporten bygger vidare på Teleinstallationsrapporten ”Dubbelt upp” som släpptes för två år sedan och visar ännu tydligare att de slutsatser som beskrevs då är än mer aktuella idag. Branschen är i en förändringsfas. Både ny och utvecklad kompetens krävs för att möta marknadens behov. De enskilda företagens behov beror dock på vilken väg företaget vill gå, vilken strategisk inriktning man ska ha och vilka kund- och tekniksegment man väljer att fokusera på.

Mer information

Läs den nya Kompetensrapporten här:

Framtidens kompetensbehov i installationsbranschen — Installatörsföretagen

Dubbelt upp kan du läsa och ladda ner här:

Teleinstallationsrapporter — Installatörsföretagen