Hoppa till innehåll

Nytt forskningsprojekt viktig framtidssatsning

Branschfrågor

27 april 2021

Tillsammans med en rad organisationer bidrar Installatörsföretagen och Sveriges Elkraftsentreprenörer till ett nytt forskningsprojekt om energiomställning. Det treåriga projektet omfattar rapporter, seminarier och rundabordssamtal som alla ska belysa energisystemet ur en rad perspektiv.

- Det är ett spännande projekt som kommer att ge oss värdefull kunskap och bidra till att sätta frågan på agendan, säger Mats Ählberg, branschansvarig Sveriges Elkraftentreprenörer/Installatörsföretagen och del av forskningsprojektets referensgrupp.

Projektet leds av den oberoende forskningsorganisationen SNS, stiftelsen näringsliv och samhälle. Bland andra bidragande organisationer finns myndigheter som Trafikverket, men också en rad företag som E.ON, Vattenfall och Scania.

- För Installatörsföretagen och Sveriges Elkraftsentreprenörer är det viktigt att finnas med och driva på den utveckling som sker inom energiomställningen. Vi är en självklar aktör då vi representerar medlemsföretag som gör omställningen möjlig, fortsätter Mats Ählberg.

De områden som kommer att belysas i projektet är bland annat frågor kring elektrifiering och elmarknadens funktionssätt. Men även frågor kring energisystemets roll för den svenska konkurrenskraften.

Mer information

SNS satsar på forskningsprojekt om energiomställningen