Hoppa till innehåll

Nytt Tjänstemannaavtal på plats

Avtal 20

11 december 2020

Vi på Installatörsföretagen har ett nytt Tjänstemannaavtal på plats. Vi har, tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer på det gemensamma avtalsområdet, enats med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer om ett nytt avtal på 29 månader. Löneavtalen med Ledarna och Sveriges Ingenjörer är fortsatt sifferlösa processlöneavtal. Avtalet med Unionen följer lönenivåerna enligt märket på 5,4%.

Ett nytt Tjänstemannaavtal är överenskommet mellan arbetsgivarorganisationerna Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige samt Plåt & Ventföretagen och fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Trots att många svåra frågor har legat på förhandlingsbordet har vi till slut enats om en gemensam lösning som godkänts av alla parter.

- Vi är nöjda med överenskommelsen. Vi har fått till ett långt avtal som skapar trygghet och förutsebarhet för både arbetsgivare och tjänsteman. Dessutom är vi väldigt nöjda med att vi i denna avtalsrörelse, trots rådande läge med en orolig arbetsmarknad, fått igenom förändringar som underlättar för våra företag, säger Nina Burman Lundin, avtalsansvarig för Tjänstemanaavtalet på Installatörsföretagen.

Avtalet innehåller flera delar som gynnar våra medlemsföretag:

  • Löper över 29 månader.
  • Unionens löneavtal följer industrins märke på 5,4%.
  • Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal är även fortsatt sifferlösa processlöneavtal.
  • Språkliga ändringar som gör avtalet mer lättillgängligt för både arbetsgivare och arbetstagare.
  • Förbättrade regler kring arbetstidsförkortning.

Avtalet gäller från den 1 december 2020 till den 30 april 2023. Under avtalsperioden är vi överens med fackförbunden om att i arbetsgruppsform fortsätta arbetet med att bidra till att göra våra företag till än mer attraktiva arbetsgivare.

- Under avtalsperioden gjorde vi, tillsammans med tjänstemannafacken, ett stort arbete för att förenkla texten i avtalet. Vi har alltså nu ett avtal som är lättare att tillämpa, vilket att vi underlättar vardagen för våra medlemsföretag. Denna överenskommelse är ett resultat av parternas arbete. Vi kan även konstatera att vi nått framgång gällande förbättrade regler kring arbetstidsförkortning, något som varit uppe på förhandlingsbordet de senaste avtalsrörelserna och har nu äntligen fått sin lösning, fortsätter Nina Burman Lundin.

Läs mer om det nya Tjänstemannaavtalet här.