Hoppa till innehåll

Nytt Larm- och Säkerhetsteknikavtal

Avtal 20, Visa alla

17 december 2020

Ett nytt Larm- och Säkerhetsteknikavtal är på plats. Avtalet gäller från den 1 januari 2021 till och med 31 maj 2023.

Vi är överens – Installatörsföretagen, Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Service- och kommunikationsfacket (SEKO) har tecknat ett nytt Larm- och Säkerhetstekniksavtal. Avtalet har en löptid på 29 månader och gäller från den 1 januari 2021 till och med 31 maj 2023.

- Vi är nöjda med avtalet som innehåller flera delar som gynnar våra medlemsföretag. Tack vare bra diskussioner har vi enats om en överenskommelse som godkänts av alla parter. Avtalet är ett långt avtal vilket skapar trygghet för våra medlemsföretag, något som behövs i dessa oroliga tider. säger Emelle Thunholm, avtalsansvarig för Larm- och Säkerhetsteknikavtalet.

Avtalet innefattar:

  • Löper över 29 månader
  • Följer industrins märke på 5,4 %
  • Löneökningsutrymmet är 2,7 % per den 1 januari 2021 och 2,2 % per den 1 juni 2023
  • Ansökan om föräldraledighet som infaller under juni, juli och augusti ska ske i samband med semesteransökan. Detta innebär en utökad möjlighet för arbetsgivare att skapa överblick och planera sin verksamhet.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier utförda av tredje man

Läs mer om avtalet här.