Hoppa till innehåll

SEK handbok 459 - nyutgiven installationsstandard för fastighetsnät på svenska

Data/Tele, Visa alla

17 augusti 2020

Den nya handboken, "SEK handbok 459” finns nu tillgänglig och bygger på de nya installationsstandarderna för fastighetsnät i SS-EN 50174-serien som gavs ut för cirka ett år sedan.

Denna handbok har Installatörsföretagen tillsammans med tillverkare, distributörer och utbildare i form av INSU, gemensamt arbetat fram genom en arbetsgrupp i SEK. Arbetet med handboken har skett i en särskild referensgrupp i SEK TK 215 och resultatet har remissbehandlats i kommittén. I arbetsgruppen har ingått Arne Parneby, från CommScope, Joakim Carlsson från Installatörsföretagen, Lars Öberg från INSU. Jörgen Strandberg från Anixter, Thomas Borglin från SEK Svensk Elstandard har varit adjungerad.

Handboken innehåller förutom en översättning av standarderna till svenska, kommentarer och illustrationer som berättar hur denna standard ska tolkas och tillämpas i Sverige. De delar som handboken fokuserar på är del ett och del två av standarderna. Dessa delar handlar om generella krav och installation inomhus. Det finns även en tredje del i standarden som behandlar installationer utomhus, men den omfattas inte av handboken.

Anledningen till att man översatt standarden till svenska samt tagit fram en handbok är för att göra standarden mer tillgänglig och lättare att tillämpa. Detta är speciellt viktigt eftersom denna nya standard innehåller många nyheter. Några av nyheterna är att fastighetsnätet nu ska hantera hela fastighetens kommunikationsbehov samt "Remote Powering", det vill säga strömförsörjning över fastighetsnätet. Det är första gången ett komplett fastighetsnät beskrivs kunna klara hela fastighetens kommunikationsbehov oavsett applikation. Detta nät ska kunna hantera såväl säkerhetssystem som fastighetsautomation, mätning, styrning samt ljud, bild och dataöverföring i fastigheten och kommer därför att utgöra en väsentlig del av fastigheten.

Detta ställer självklart nya krav på både design, installation och drift. Det är därför viktigt att dessa krav beaktas vid både projekterings- och installationsfas. Installatörsföretagen håller på att ta fram hjälpmedel för att underlätta konstruktion och installation av dessa nät. Först ut är vår räknesnurra för dimensionering av näten.

Handboken kan beställas från IN förlag