Hoppa till innehåll

Boverket ställer krav på fastighetsautomation och -styrning i lokaler

Branschfrågor

14 oktober 2019

Från år 2025 ska byggnader med övervägande andel lokaler ha system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Kravet kommer att gälla system för uppvärmning och luftkonditionering som överstiger 290 kW. För dig som medlem är det bra att känna till att kravet kommer att gälla retroaktivt och därmed behöver både befintliga och nya byggnader dessa system.

Boverkets primära krav är att byggnadsägare ska se till att inspektera sina system för uppvärmning och luftkonditionering. Kravet gäller för system med en nominell effekt som är större än 70 kW. För de som är skyldiga att upprätta energideklarationer kommer energiexperter att samtidigt utföra inspektioner av dessa system.

Det finns byggnader som inte är skyldiga att upprätta energideklarationer, exempelvis industrier. Men de kommer ändå att bli skyldiga att låta genomföra inspektioner och rapportera dessa till Boverket.

Undantagen inspektion

Det finns en möjlighet för byggnadsägare att bli undantagna inspektion. Om man har ett system för övervakning och styrning anser Boverket och Energimyndigheten att man kan uppnå samma effekt som med en inspektion. Rapporten föreslår dock att inte införa särskilda regler för tillsyn på att byggnad uppfyller kriterier för att åberopa undantaget.

Vad vi tycker om kravet

Installatörsföretagen tycker att de flesta kraven är bra, med två undantag. Utpekad myndighet bör införa och utöva tillsyn. Vi tycker även man borde kunna knyta inspektion till systemet för energikartläggning. För de krav som vi håller med om har vi lämnat kommentarer:

  • Inspektion av uppvärmningssystem ska även omfatta tappvarmvatten och förluster till följd av varmvattencirkulation.
  • Experten ska vid behov kunna anlita särskild spetskompetens, exempelvis en installatör.
  • Systemet för övervakning och automatisk styrning ska minst uppfylla de kriterier som man har satt upp i direktivet om byggnaders energiprestanda.
  • Införande av system för fastighetsautomation och -styrning ska även gälla för bostäder.