Hoppa till innehåll

Introduktionskurs IN Ledningssystem

Utbildning, Visa alla

Kursmål: Att få insikt i och grunderna till ett ledningssystem. Kursen är grunden till steg 2 – Bygga ledningssystem på företaget, 6 dagar. Den ger därmed beslutsunderlag för fortsatt arbete

Digital utbildning 10 mar 2021 08:30 - 10 mar 2021 11:30

Innehåll

  • Kursen ger en introduktion till ett enkelt och levande ledningssystem.
  • Kännedom om standarderna för ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • Genomgång av arbetsmetoder för systematiskt strategiarbete och ständiga förbättringar.
    Efter kursen finns det konkreta uppgifter att börja arbeta med i företaget, för att lägga grunden till ett ledningssystem.

Målgrupp: Nyckelpersoner i företaget (ex.vis VD, projektledare, ekonomiansvarig).

Kursmaterial: Kursdokumentation ingår.
För praktisk tillämpning krävs tillgång till tjänsten IN Ledningssystem Bas, där allt material finns tillgängligt digitalt. > Beställ IN Ledningssystem

Platsförlagd introduktionskurs

Upplägg: 2 dagar, med gemensam middag. Vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan kollegor i branschen.

Pris: 9 800 kr för 2 kursdagar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 50 % rabatt, d.v.s. 4 900 kr per person.
I kursavgiften ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, samt middag efter kursdag 1.

Introduktionskurs på webben

Upplägg: Lärarledd webbutbildning (3 timmar) en gång i veckan under fyra veckor. Hemuppgift mellan varje tillfälle.

Pris: 6 400 kr för 4 x 3 timmar och en deltagare.
Ytterligare deltagare från samma företag får 75 % rabatt, d.v.s. 1 600 kr per person.

Priset gäller för medlemmar och är exkl. moms och logi.

Anmäl dig här