Hoppa till innehåll

Om Installatörsföretagen

Om Installatörsföretagen

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation som stöttar våra medlemmar i deras vardag samtidigt som vi jobbar för deras framtid.

Vi har våra rötter i Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Men då det stod tydligt att de allt högre kundkraven i kombination med en snabb teknisk utveckling gjorde att marknaderna för VVS- och elteknikföretag ofta överlappade varandra enades våra krafter. Allt för att kunna fortsätta att stötta våra medlemmar effektivt i framtiden, och för att bli en ännu starkare röst i samhället.

  • Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vi har tolv distriktskontor - från Skellefteå i norr till Malmö i söder.
  • Installatörsföretagen representerar över 3 600 medlemsföretag med runt 50 000 medarbetare.
  • Medlemsföretagens intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete mot och information till myndigheter, politiker och allmänheten. Vi tecknar flera kollektivavtal.

Om Föreningen Installatörsföretagen

1 januari 2018 bildade EIO och VVS Företagen bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Det är tillsammans med våra medlemmar som vi har bildat Föreningen Installatörsföretagen. Syftet med en ny gemensam förening är att ge föreningen en större och starkare röst för påverkan och genomslag. Vi är stolta över att representera branschen för tekniska installationer och här ska vi vara den naturliga samtalspartnern.

Våra medlemsföretag finner du under Hitta installatör.

Avgifter

I den nya föreningen finns bland annat ett behov av en gemensam avgiftsstruktur. Under både EIOs och VVS Företagens extra årsmöten 2017, togs beslut om att den framtida årsavgiften ska vara omsättningsbaserad, kopplad till den omsättning som medlemskapet avser.

Under Installatörsföretagens årsstämma i maj 2018 diskuterades avgiftsmodellen. Styrelsen fick då i uppdrag att utreda nuvarande avgiftsmodell och föreslå eventuella justeringar, med beaktande av de erfarenheter som framkommit vid senaste medlemsfaktureringen. Vid styrelsemötet i juni 2018 bekräftade styrelsen årsmötets uppmaning om att se över medlemsavgifterna. Vilka eventuella justeringar som kan bli aktuella går ännu inte att sia om. Utredningen kommer att redovisas under kommande styrelsemöte som hålls i oktober.

Logotyp

Varumärket Installatörsföretagen bygger vi tillsammans med våra medlemmar. Gamla loggor från EIO och VVS Företagen ska bytas ut på hemsidor och bilar. Om ni är med oss och jobbar för att stärka Installatörsföretagens varumärke, kommer det att gå snabbare för Installatörsföretagen att blir den aktör vi alla vill.

Logotyper från EIO och VVS Företagen är inte förbjudna, men ska successivt fasas ut och bytas mot Installatörsföretagen. Dekaler går att beställa kostnadsfritt via IN Förlag och vår logotyp kan du ladda ner i några olika utföranden här nedan.

Högerklicka på länkarna nedan och välj "Spara mål som".

För användning i tryck

För användning på webben

Behöver du en logotyp i annat format? Kontakta Jenny Bäckström på Kommunikationsavdelningen.

Vi på Installatörsföretagen arbetar ständigt med att underlätta för ert företag, så att ni kan göra det ni är bäst på. Vi finns i din vardag och jobbar för din framtid.