Hoppa till innehåll

Satsning på yrkesutbildning viktigt för klimatomställningen

Opinion

12 september 2023

Regeringen aviserar i budgeten för 2024 att de kraftigt utökar antalet platser i yrkesutbildningen. Detta för att förbättra kompetensförsörjningen och att arbetssökande ska hitta fler vägar in i yrkeslivet och få en anställning.

Totalt ligger regeringens satsning på 1,7 miljarder vilket förväntas resultera i 19 500 utbildningsplatser. Installationsbranschen består av företag inom el och VVS som möjliggör den klimatomställning som samhället står inför. Men för att klara den nödvändiga energiomställningen behövs fler installatörer.

- Det är positivt att regeringen vill stärka yrkesutbildningen. Vi har stora kompetensbehov inom installationsbranschen. Att fler utbildningar kan starta är således ett steg i rätt riktning. Behovet av fler utbildningar inom yrkeshögskolan och yrkesvux är betydande. För att våra medlemmar ska klara kompetensutmaningen så är regeringens utbildningsinvestering central, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef, Installatörsföretagen.

- Klimatomställningen kräver att kompetensförsörjningen förbättras i Sverige. Idag saknas det 28 000 installatörer och behovet ökar eftersom samhället ska elektrifieras. Installatörsföretagen har efterlyst en kraftfull investering i utbildningar till yrken som efterfrågas av arbetsgivarna. Det är därför bra att regeringen svarar upp mot de behov som finns på arbetsmarknaden, säger Andreas Åström.

Du kan läsa regeringens pressmeddelande om förslaget här

Relaterade nyheter hos Installatörsföretagen