Hoppa till innehåll

Installatörsföretagen välkomnar regeringens satsning på laddinfrastruktur

Opinion

05 september 2023

Regeringen satsar på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon i höstbudgeten. Det är en framgång för Installatörsföretagen som verkar för en ökad elektrifiering av våra transportsystem, som en del i energiomställningen.

Regeringen kommer att förstärka och förlänga de befintliga satsningarna på laddinfrastruktur för såväl lätta som tunga fordon. I budgetpropositionen som ska presenteras den 20 september tillförs 450 miljoner för året 2025 till laddinfrastruktur och 620 miljoner för 2026 . Tillsammans med tidigare satsningar uppgår nu tillgängliga medel till 2,5 miljarder för perioden 2024 till 2026.

- Vi är positiva till regeringens satsning i höstbudgeten, men utmaningen är så pass omfattande att det kan bli svårt att uppnå EU:s mål om en laddningspunkt per tio elbilar. Installatörsföretagen ser därför ett akut behov av ännu mer betydande investeringar för att säkerställa en omfattande laddningsinfrastruktur som täcker både städer och landsbygd, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Du kan läsa regeringens pressmeddelande om förslaget här

Relaterade nyheter hos Installatörsföretagen