Hoppa till innehåll

I fokus på Fastighetsmässan 2023

Data/Tele, Visa alla

28 mars 2023

På årets upplaga av Fastighetsmässan 2023, som gick av stapeln i mitten av mars, beskrevs fastighetsbranschen som en bransch i förändring. Trender som hållbarhet och digitalisering påverkar såväl samhälle som fastighetsföretag. Fastighetsägare ställs inför helt nya kundkrav, utmaningar och tillväxtmöjligheter. Detta blev tydligt då mässan till stor del fokuserade på energieffektivitet, driftsäkerhet digitala fastigheter samt solceller och laddstolpar.

Under rubriken ”Fastighetsnät möjliggör moderna och effektiva fastigheter” deltog Installatörsföretagen med ett seminarium om hur fastighetsnäten får en avgörande roll i moderna fastigheter och i deras omställning till en energieffektiv och digitaliserad värld. Men för att det ska bli verklighet måste fastighetsnäten byggas på rätt sätt enligt gällande standard och av en Behörig installatör fastighetsnät. Det är först när vi får fastighetens många olika tekniska system att samverka som vi kan få en effektiv fastighet som kan bidra till ökad säkerhet, trygghet, bekvämlighet samt förbättrad energieffektivitet och driftsäkerhet.

Behörig Installatör.PNG