Hoppa till innehåll

Skatteverket ändrar praxis för installationer inom grön teknik

Entreprenadjuridik

07 november 2022

Störningar i marknaden under 2022 har gett upphov till att många solcellsföretag riskerar att gå miste om Skatteverkets skattereduktion för grön teknik. Skatteverket har nu reviderat praxis för att underlätta för dig som installatör.

Problem med försenade materialleveranser och längre handläggningstid hos nätägarna riskerar att ställa till det vid årsskiftet för dig som installatör av grön teknik eftersom du inte kan begära utbetalning från Skatteverket förrän efter det att hela installationen har slutförts och slutbetalats. Har din kund gjort en förskotts- eller delbetalning under 2022 och installationen inte hinner bli klar och slutbetald innan den 31 januari 2023 mister därför du och din kund rätten att begära skattereduktion för den betalning som gjordes under 2022.

Skatteverket har i ett ställningstagande besvarat frågor avseende begreppet ”installation” vad gäller skattereduktion för grön teknik och där gett svar som ändrar deras praxis för att underlätta problematiken för dig som installatör.

Läs vår fullständiga sammanställning av skatteverkets beslut (endast tillgängligt för inloggade medlemmar).