Hoppa till innehåll

Nya föreskrifter för starkströmsanläggningar

Elsäkerhet

09 november 2022

Snart träder tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar i kraft. De nya föreskrifterna gäller alla näringsverksamheter och reglerar hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, hur de ska skyltas och hur de ska kontrolleras. Vi guidar dig kring detta.

Den 1 december träder tre nya föreskrifter om starkströmsanläggningar (ELSÄK-FS 2022:1-3), i kraft. Elsäkerhetsverket har uppdaterat reglerna för att bättre passa den utveckling som skett i samhället. De nya föreskrifterna gäller alla näringsverksamheter, frisör till industri och reglerar hur starkströmsanläggningar ska vara utförda, hur de ska skyltas och hur de ska kontrolleras.

Med anledning av de nya föreskrifterna har Installatörsföretagen skapat ADAM (Anläggning, Dokumentation, Ansvar, Metod). Ett sammanfattande koncept för allt elsäkerhetsarbete som ligger under elsäkerhetslagen.

Läs mer på in.se/adam.