Hoppa till innehåll

Ändringar i Tjänstemannaavtalet med anledning av Huvudavtalet

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

09 november 2022

Den 1 oktober 2022 började det nya Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd, att gälla, vilket medfört ändringar i vårt Tjänstemannaavtal.

Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd innebär en rad förändringar. Till följd av förändringarna har vi på Installatörsföretagen tillsammans med Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige samt Plåt & Ventföretagen kommit överens med Ledarna, Unionen och Sveriges Ingenjörer om att genomföra vissa ändringar i Tjänstemannaavtalet. Nedan anges de ändringar som genomförts i Tjänstemannaavtalet.

  • Texten i § 13 Mom 2:2 om Turordning vid driftsinskränkning och återanställning har ersatts med texten i Huvudavtalets Kapitel 3 §§ 8 och 9 om Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd har lagts till i förteckningen över särskilda överenskommelser.
  • Omställningsavtalet från 1998 har upphört att gälla och därför tagits bort i förteckningen över särskilda överenskommelser. Texten i § 1 Mom 4 under rubriken PTK-L har också tagits bort.

Vi kommer inte att tillhandahålla en ny tryckt upplaga av Tjänstemannaavtalet som innehåller ändringarna. Pdf-versionen av Tjänstemannaavtalet har däremot uppdaterats, vilken du hittar längst ner på sidan Kollektivavtal.

Du kan läsa mer om vad det nya Huvudavtalet innebär på sidan Nytt Huvudavtal.