Hoppa till innehåll

Nya avgifter till TRR och TSL från den 1 oktober 2022

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

22 september 2022

I och med att ”Huvudavtalet med PTK”, ”Huvudavtalet med LO” för SEKO samt ”Kollektivavtalet om omställningsförsäkring via TSL” med Byggnads, Elektrikerna och Handels träder i kraft den 1 oktober kommer avgifterna till TRR samt TSL att förändras.

Avgifterna, som är i procent på lönesumman för de anställda höjs, men staten kommer i efterhand att ersätta viss del av den till arbetsgivare, så som medlemsföretag i Installatörsföretagen, som finansierar Omställningsorganisationerna TSL och TRR.

Den statliga ersättningen kommer att vara 0,15 procent på aktuell lönesumma och beslutas och utbetalas av Kammarkollegiet. Fora kommer att administrera ansökan och utbetalning som kommer att ske i efterskott året efter det kalenderår som du betalat avgift för.

Avgiften till TRR med Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften till TRR att höjas till 0,55 procent för företag som blir bundna av Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Detta avtal gäller för alla tjänstemän i Installatörsföretagen och innebär att avgiften till TRR ökar från 0,30 till 0,55 procent på lönesumman, för alla företag inom Svenskt Näringsliv. (Den rabatt på avgiften till TRR om 0,20 procent som ni som medlemsföretag i IN fått under årets första månader upphör per den 1 oktober.).

(För hängavtalsföretag kommer avgiften till TRR att höjas till 0,95 procent.)

Avgiften till TSL/AGB med Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO

Den nuvarande avgiften till TSL/AGB ligger på 0,30 procent för företag inom Svenskt Näringsliv.

Från och med 1 oktober 2022 kommer avgiften att höjas till 0,49 procent för företag som blir bundna av ”Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO”. Det gäller för medlemsföretag som tillämpar Larm- och Säkerhetsteknikavtalet med SEKO som motpart för sina anställda arbetare.

Avgiften till TSL/AGB med Kollektivavtalet om omställningsförsäkring mellan Svenskt Näringsliv och LO

För övriga företag i Installatörsföretagen som blir bundna av ”Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare mellan Svenskt Näringsliv och LO” kommer avgiften till TSL/AGB från och med den 1 oktober att vara 0,30 procent av lönesumman.
.
Det gäller för anställda arbetare som omfattas av Installationsavtalet, Teknikinstallationsavtalet, Butiks-/Detaljhandelsavtalet, Lageravtalet, Plåt-och Ventavtalet samt Larm och Säkerhetsteknik avtalet när SEF är motpart

För hängavtalsföretag kommer avgiften att höjas till 0,70 procent.

FORA administrerar avgifterna, och den statliga ersättningen

Liksom tidigare debiteras företaget via FORA. Staten kommer betala ersättning till arbetsgivare som finansierar Omställningsorganisationerna TSL och TRR

Avgifterna, som är i procent på lönesumman för de anställda höjs, men staten kommer i efterhand att ersätta viss del av den.

Läs mer om vad Huvudavtalen och kollektivavtalen om Omställningsförsäkringen innebär här: