Hoppa till innehåll

Installatörsföretagens elsäkerhetsdagar

Om Installatörsföretagen

05 juli 2022

Äntligen är det dags för våra elsäkerhetsdagar igen! Under hösten gör vi inte mindre än 20 stopp runt om i landet där vi bland annat har en workshop kring EvA samt informerar om de nya elsäkerhetsföreskrifterna som träder i kraft 1 december i år.

  • EvA, Elsäkerhet vid arbete
    Elsäkerhetsplanering är en förutsättning för att kunna nå en betryggande säkerhet mot elektrisk fara och kan vara en del av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete. Helt grundläggande för att lyckas med sin elsäkerhetsplanering är att ha en rutin för hur detta ska hanteras. Det handlar om allt från företagets kompetensprofil, hur ofta kompetenserna ska repeteras, hur elsäkerhetsledare utses till hur elolyckor ska anmälas. Tillsammans genomför vi en workshop där vi tar fram en för ditt företag anpassad rutin för EvA.
  • ELSÄK-FS 2022:1-3
    Elsäkerhetsverket publicerade under våren nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2022:1-3. Många aktörer påverkas av det nya regelverket, inte minst när nya krav på dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll införs. Föreskrifterna träder i kraft 1 december och vi går igenom vad de innebär för branschen, hur ditt företag kan erbjuda nya tjänster med hjälp av uppdaterade IN Elkontroll.
  • Elbesiktning i bostäder
    Regeringen har gett Elsäkerhetsverket i uppdrag att utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Syftet med uppdraget är att på sikt höja elsäkerheten i svenska bostäder. Vi informerar om vad uppdraget innebär och hur det kan komma att påverka branschen.

Håll utkik på hemsidan och kommande nyhetsbrev och anmäl dig till höstens happening. Vi lovar, det här vill du inte missa!

Vi ses i höst!

/Cecilia Axelsson och Fredrik Byström Sjödin, Experter installationsteknik – elsäkerhet