Hoppa till innehåll

Teknikinstallationsavtalet och arbetstidsförkortning – vad gäller?

Om Installatörsföretagen

01 juni 2022

Arbetstidsförkortning kan förutom att tas ut i tid även tas ut som en extra pensionsavsättning eller som en kontant ersättning. Läs här vad som gäller vid dessa val inom Teknikinstallationsavtalets område.

Om din medarbetare har valt att ta ut sin arbetstidsförkortning som pensionsavsättning är det nu i juni som du ska redovisa de avsatta medlen till Fora avseende intjänandeåret 2021.

Har din medarbetare valt att ta ut sin arbetstidsförkortning som kontant ersättning är det också nu i juni som du senast ska utbetala det under 2021 intjänade beloppet.

Om du har medarbetare som av någon anledning inte utnyttjat sitt val betald ledig tid under 2021 (intjänad 2020) är det nu i juni som eventuellt kvarvarande belopp ska utbetalas. Detta då arbetstidsförkortning inte går att spara från ett år till ett annat.

Mer information

Läs mer i vår guide för Teknikinstallationsavtalet.