Hoppa till innehåll

Beslut: Alla yrkesprogram ska ge högskolebehörighet

Opinion, Visa alla

05 april 2022

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att grundläggande högskolebehörighet ska ingå i alla yrkesprogram. Installatörsföretagen välkomnar beslutet.

- Äntligen! Det här har vi jobbat för i många år med övertygelsen om att automatisk högskolebehörighet stärker yrkesutbildningarnas status och därmed deras attraktionskraft. Att riksdagen nu ställer sig bakom frågan är en stor vinst för morgondagens elever och för näringslivets kompetensförsörjning, säger Amanda Rafter Ekenmanchef för kompetensförsörjning på Installatörsföretagen.

Utbildningsutskottet konstaterar att yrkesprogrammen måste bli mer attraktiva så att fler elever väljer utbildningarna. Amanda instämmer och hoppas att gymnasievalet nu blir mindre dramatiskt för elever och föräldrar. Hon hoppas också på att yrkesutbildningarna ska upplevas som breda och inte väljs bort, som fallet många gånger är idag.

- För att möta våra medlemsföretags rekryteringsbehov behöver flera söka sig till yrkesutbildningar som leder till jobb i installationsbranschen. Förhoppningsvis leder detta även till att en större mångfald söker sig till branschens utbildningar. Det här ett första steg på den långa vägen mot att förbättra svensk yrkesutbildning. Nästa steg är att se till att företagen får större inflytande över yrkesutbildningen, menar Amanda Rafter Ekenman.

Ändringarna i skollagen börjar gälla den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på utbildningar som startar höstterminen 2023.

Läs mer om beslutet hos Svenskt Näringsliv