Hoppa till innehåll

Grundläggande högskolebehörighet även för yrkesprogram

Utbildning, Visa alla

28 januari 2022

Regeringen lade den 27 januari förslag om att införa grundläggande högskolebehörighet även för yrkesprogrammen. Det är ett viktigt steg mot att öka attraktionskraften genom en tydlig signal om bredare möjligheter.

Regeringen har lagt förslag om att införa grundläggande högskolebehörighet för alla gymnasieprogram. Detta är vi på Installatörsföretagen väldigt positiva till, speciellt då det framförallt handlar om att bredda inflödet till yrkesprogrammen.

Att gå ett yrkesprogram är det breda valet, när du är klar har du ett yrke att luta dig tillbaka på. Detta samtidigt som du kan läsa vidare och bygga på din utbildning om du vill det. Med tanke på att kompetenskraven på arbetsmarknaden höjs i takt med den tekniska utvecklingen är detta positivt sett ur många perspektiv.

– Vi har sett att många väljer bort yrkesprogram av rädsla för att det blir för smalt. Att införa högskolebehörighet i alla yrkesprogram ger en ökad attraktionskraft och är en viktig signal till såväl elever som deras föräldrar, säger Amanda Rafter Ekenman, chef för kompetensförsörjning och näringspolitik på Installatörsföretagen.

Att återinföra högskolebehörigheten på yrkesprogrammen är viktigt för att få fler elever att välja ett yrkesprogram. Det är avgörande för att företag ska kunna hitta rätt kompetens. Vi vill att riksdagen nu ger förutsättningar för svenska företag att växa och skapa jobbtillfällen.

Nu hoppas vi att riksdagen ser alla fördelar med en grundläggande högskolebehörighet för alla gymnasieprogram och röstar igenom förslaget.