Hoppa till innehåll

Aktuellt om kollektivavtalade pensioner december 2021

Pension och försäkring, Visa alla

22 december 2021

Ingångsåldern för Forapensionen sänks ytterligare. I januari ska slutliga löner för 2021 rapporteras till Fora inför årsavstämningen och faktureringen i februari. Och för dig som är ny ITP administratör finns tips nedan.

Om ASL hos Fora

Under en treårsperiod kommer intjänandeåldern för de som får sin pension via Fora att sänkas. Därför är det klokt att justera de preliminära lönerna ni rapporterar in, så årsavstämningen inte ger retroaktiva fakturor. För det företag som endast tillämpar ett kollektivavtal för arbetare hjälper Fora till och märker upp. Men har ni flera arbetaravtal är det viktigt att du är noga med att ange vilket kollektivavtal respektive arbetare tillhör. Annars kan de kompletterande pensionspremierna bli fel! Fora arbetar med att kunna göra löneavstämningar och debitera premier månadsvis från 2023. Mer information om detta kommer när vi vet mer.

Intjänandeåldern för pensionspremier fortsätter neråt

Svenskt Näringsliv och LO kom 2020 överens om att sänka åldern för intjänande till Avtalspension SAF-LO från 25 år till 22 år. Sänkningen görs stegvis. 2021 sänktes 25 till 24 år. Intjänandeåldrarna är 23 till 65 år under 2022 och 22 till 65 år från 2023.

Så vid lönerapporteringen till Fora i januari 2022 - när du rapporterar slutlig lön för dina anställda under 2021 - räknas arbetare som är 24 år med i lönesumman du rapporterar som underlag för beräkning av premien.

Fora debiterar sedan, mer eller mindre i förhållande till vad du redan betalat in preliminärt under året, så du som arbetsgivaren betalar korrekta premier till Avtalspension SAF-LO.

Och inför 2022 kan du behöva justera de preliminära lönerna ni på företaget anmält till Fora. Från och med 2022 ska alla arbetare från 23 års ålder ingå i löneunderlaget. Glömmer du uppdatera med dem inför den preliminära debiteringen vart annan månad, kan den slutliga debiteringen 2023 bli kännbar.

 • Lönerapporteringen hos Fora öppnar 07.00 den 3 januari

  Nu meddelar Fora att de öppnar sin tjänst för slutlig lönerapporteringen för 2021 mellan den 3 och 31 januari. Under den tiden ska du som sköter företagets pensionshantering rapportera slutliga löner inför årsavstämningen och faktureringen i februari. Rapporteringen görs på Mina Sidor på fora.se.

  För att kunna logga in på Mina Sidor hos Fora behöver du vara registrerad som huvudadministratör eller administratör för ert företag. För att ändra huvudadministratör laddar du ner, och skickar in en särskild blankett. Blanketten finns hos Fora.

  Du som är ensam firmatecknare för företaget och har e-legitimation, kontakta Foras kundservice på telefon 08-787 40 10.

 • Vid årsavräkningen jämförs preliminära och slutliga löner

  De faktiskt utbetalade (slutliga) lönerna används av Fora för att räkna ut premierna för försäkringar och tjänstepension för föregående år. När slutliga lönerna redovisats, gör Fora en årsavräkning. Slutliga lönerna jämförs med de preliminära ni redan har betalat. På fakturan i februari justeras sedan om ni har betalat för lite eller för mycket under året.

  Via den lönerapportering du gör får Fora också veta vilka anställda arbetare ni haft under året, och hur mycket de har tjänat. Det är underlag för att beräkna och föra över pensionspremier till deras pensionsförvaltare.

 • Har anställda omfattats av korttidsarbete/korttidspermittering?

  För dem ska hela lönen, inklusive den del som staten betalar, rapporteras till Fora. Tjänstepensionen Avtalspension SAF-LO beräknas på den lön som betalas ut, inklusive den del som staten betalar.

 • Fora märker upp anställda arbetare med samma kollektivavtal

  Nu blir det lättare att göra rätt med kompletterande pensionspremier och extra pensionsavsättning, för företag där alla anställda omfattas av samma arbetaravtal.

  Har ni endast ett kollektivavtal för arbetare, debiteras ni kompletterande premier för alla anställda arbetare. Det ska vara lätt att göra rätt, och bli rätt fakturerad, för korrekt pensionsavsättning till de anställda.

  Fora hjälper till – för företag där det bara finns ett kollektivavtal för arbetare – att märka upp era anställda med det kollektivavtalet. Det gäller de anställda som inte du märkt upp i företagets egen rapportering. Det kan innebära att företag som tidigare inte rapporterat helt rätt kommer att efterfaktureras.

  Har ni anställda – som av någon anledning inte omfattas av samma kollektivavtal som de andra arbetarna och därmed inte har rätt till den kompletterande pensionspremien – måste du som arbetsgivare kontakta Fora för att få hjälp med korrigering. I den situationen rekommenderar vi dig att även kontakta Installatörsföretagen.

 • Kompletterande premier med rätt avtal för rätt person, för företag med flera kollektivavtal

  I kollektivavtalen ingår överenskommelser om kompletterande pensionspremier (extra pensionsavsättningarna) med samtliga motparter. Det innebär att du som arbetsgivare gör extra inbetalningar av pensionspremier till dina anställdas tjänstepension (Avtalspension SAF-LO). Premierna debiteras via er ordinarie faktura från Fora. Förutsättningen för det, är att du för företagets räkning, redovisar vilket kollektivavtal varje arbetare omfattas av. Fora kan då debitera er korrekt procentsats för de kompletterande premierna.

  Foras nyhetsbrev för dig som administrerar arbetarnas pensioner och försäkringar hittar du här.

Om ITP hos Collectum

 • Ny som ITP administratör?

  Är du ny som administratör av tjänstemännens pensioner via Collectum? Det vill säga, är du ny ITP-administratör på ditt företag och ska precis börja rapportera i Collectums internetkontor?

  Då finns en sida där Collectum samlat allt som är bra att veta i början. Här hittar du den.

 • Lönerapportering skiljer sig för ITP 1 och ITP 2

  Tjänstemännens pension fungerar på annat sätt än Forapensionen. Du ska rapportera lön för ITP 1 varje månad, men för den tjänsteman som följer ITP 2 så rapporterar du bara ny lön när den ändras.

  Vid korttidspermittering, dvs. att en anställd tillfälligt får gå ner i arbetstid, är det den sammanlagda lönen/ersättningen som företaget betalar och ersättningen från staten som ska rapporteras för ITP. Läs mer på Collectums hemsida.

 • Nyhetsbrev

  Collectum har ett nyhetsbrev för dig som administrerar tjänstemännens pensioner via internetkontoret eller arbetar med ITP-administration på annat sätt. Här kan du anmäla dig till det.