Hoppa till innehåll

LO och Svenskt Näringsliv överens om LAS

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

11 november 2021

LO och Svenskt Näringsliv är överens vad gäller anställningsskydd (LAS), omställning och studiestöd. Men även om LO ställt sig bakom LAS-överenskommelsen är det nu upp till varje enskilt fackförbund att ansluta sig till uppgörelsen eller inte.

En majoritet av LO:s förbund har valt att ställa sig bakom en uppdaterad uppgörelse med Svenskt Näringsliv gällande ändringar i anställningsskydd (LAS) och omställning.

- Det gläder oss att LO står bakom huvudavtalet eftersom det innebär att de tre bärande delarna av den privata arbetsmarknaden – arbetsgivare, tjänstemän och arbetare – samverkar. Det i sin tur förbättrar förutsättningarna mycket både för arbetsgivare och arbetstagare i Sverige, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Men även om LO har valt att ställa sig bakom avtalet så är det nu upp till varje enskilt fackförbund att bestämma om man vill ansluta sig till uppgörelsen eller inte. Dock, även de fackförbund som väljer att stå utanför LAS-överenskommelsen omfattas till viss del fortfarande av omställningsstödet.

- Vi välkomnar att övriga, enskilda fackförbund nu ansluter sig till överenskommelsen. Detta så att vi tillsammans på bästa vis kan verka för en väl fungerande arbetsmarknad för alla parter, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Mer information

Svenskt Näringslivs hemsida: Svenskt Näringsliv och LO överens om omställning och huvudavtal