Hoppa till innehåll

Post- och telestyrelsen sammanfattar bredbandsstödet 2020

Installationsteknik, Visa alla

15 mars 2021

Under 2020 delade Post- och telestyrelsen, PTS, ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året.

PTS fick år 2020 ett nytt uppdrag att vara ansvarig myndighet för ett nationellt bredbandsstöd. Nu har PTS återrapporterat uppdraget till regeringen. Under året delade myndigheten ut sammanlagt 136 miljoner kronor i stöd, fördelat på fyra regioner.

Post och telestyrelsen har gjort en sammanfattning om hur bredbandsstödet under föregående år har fördelats. Bland annat konstaterar myndigheten att man behövt göra en avvägning mellan att premiera effektiv utbyggnad mot bredbandsmålen, och att tillförsäkra utbyggnad utifrån andra kriterier såsom prioritering av glesbebyggda områden i stort behov av bredbandsstöd.

PTS konstaterar att det finns ett antal avvägningar gällande stödets inriktning som på sikt kan komma att påverka bredbandsstödets utveckling och hantering under 2021.

Mer information

PTS sammanfattar bredbandsstödet 2020

PTS rapportering av regeringsuppdraget att vara ansvarig myndighet för stöd till utbyggnad av elektroniska kommunikationer