Hoppa till innehåll

Ny rapport: Solcellsanläggningar kan slå ut grannarnas jordfelsbrytare

Installationsteknik, Visa alla

04 mars 2021

Tester visar att likströmmar kan vara så höga som 5-8 procent av växelströmmen - långt över gränsvärdet 0,5 procent som idag är produktstandard. Med rapporten hoppas Installatörsföretagen bidra till viktig kunskap om hur växelriktare kan påverka jordfelsbrytare.

- Slås jordfelsbrytaren ut kan det innebära stor fara och leda till fara för livet. Våra undersökningar i rapporten visar att solceller i kombination med en viss typ av jordfelsbrytare kan ha just den effekten - inte enbart på ditt eget nät utan till och med på din ovetande grannes nät, säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

"Mycket överraskande"

Testerna som presenteras i rapporten visar att vid likström högre än 6 mA slutar jordfelsbrytare av typ A fungera genom att fastna i tillslaget läge. Det sker utan några synliga spår och inte bara i huset med solcellsanläggningen. Jordfelsbrytare av typ A kan slås ut även i angränsade hus utan att ägaren märker det.

- Det är mycket överraskande att förekomsten av likströmskomponenter kan bli så hög och det ställer mycket höga krav på elinstallationer i framtiden. Är man orolig över sin nuvarande anläggning ska man be ett elinstallationsföretag kontrollera jordfelsbrytarna och om det bedöms nödvändigt byta från typ A till typ B, fortsätter Fredrik Byström Sjödin.

Viktig kunskap om diskuterad fråga

Rapporten bidrar med viktig kunskap i en fråga som diskuterats sedan 2018. Förhoppningen är att resultaten kan leda till vidare debatt och forskning på området. Behovet av mer kunskap är tilltagande när omkring 400 000 solcellsanläggningar och över två miljoner laddningsplatser för elfordon ska installeras i Sverige de närmaste åren. Och med ökad förekomst av mycket krävande elektronisk och avancerad utrustning ökar risken för komplikationer.

- Att installera solceller är inte någon enkel historia. Det kräver kunnande och fackmannamässighet. Vår undersökning visar ytterligare vikten av att utföra installationerna korrekt. Men mer kommer att behöva göras för att möta de här problemen i framtiden, säger Fredrik Byström Sjödin.

Arkitektur har mindre betydelse

De resultat som ligger till grund för rapportens slutsatser är dels utredningar utförda av två oberoende externa konsulter och egna beräkningar utförda av Installatörsföretagen. Jordfelsbrytare påverkas av likströmskomponenter och högfrekventa, ledningsburna störningar.

Rapporten – som finns att beställa via IN Förlags hemsida - kan också visa att arkitektur och dimensionering av lokalnäten endast har mindre betydelse för utspridningen av likströmskomponenter. Däremot har volymen av antalet växelriktare och resistansen i felstället stor betydelse.