Hoppa till innehåll

Smitta av covid-19 på arbetet ska anmälas som allvarligt tillbud

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

16 februari 2021

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Om en arbetstagare kan påvisas ha blivit smittad av covid-19 på arbetet ska arbetsgivaren anmäla detta till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

En anmälan till Arbetsmiljöverket om ett allvarligt tillbud ska göras om en arbetstagare har blivit smittad av covid-19 på arbetet. Anmälan ska dock inte göras om exponeringen av smittan skett i en situation utanför arbetet.

Exempel på situationer där en exponering inte behöver anmälas är när smittan:

  • inträffar under resa till eller från arbetet
  • inträffar i en verksamhet som inte är yrkesmässig
  • drabbar en tredje man exempelvis en kund eller besökare. Detta då tredje man inte omfattas av arbetsmiljölagen.

Mer information

Arbetsmiljöverkets hemsida: Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset