Hoppa till innehåll

Tuffare regler ska minska vattenskador

Installationsteknik

12 januari 2021

Från och med årsskiftet gäller nya, tuffare branschregler som ska minska vattenskadorna. Som vägledning för konsumenter har försäkringsbolagen och branschorganisationerna tagit fram en tydlig broschyr som förklarar vad man ska tänka på och begära av sin hantverkare för att alla regler ska uppfyllas.

Varje år sker vattenskador i Sverige för runt 10 miljarder kronor vilket motsvarar ca 27 miljoner per dag*.

En stor del av dessa går att undvika om bad och kök byggs och renoveras enligt de regelverk som finns. Samtidigt har både konsumenttjänstlagen och försäkringsbolagens villkor krav på ett fackmässigt utförande. Det är särskilt viktigt när det gäller rördragning, tätskikt, värmegolv och andra anordningar med höga krav på utförande.

Men frågan är när ett utförande är fackmässigt?

- Det är svårt att veta vilka regler som gäller och vilka krav man kan ställa vid ny- och ombyggnation. I broschyren ”Vägen till ett lyckat arbete” tydliggör vi vad som gäller för både villaägare, fastighetsägare och hantverkare, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum som samordnat broschyren.

Förutom en rad handfasta råd innehåller broschyren även en länksamling där mer information finns. Broschyren ”Vägen till ett lyckat arbete” är gratis och finns att ladda ner digitalt hos alla aktörer som står bakom den.

Här hittar du broschyren digitalt www.vattenskadecentrum.se

För mer information kontakta: Thomas Helmerson, thomas.helmerson@sakervatten.se, eller 070-962 75 27

*Uppskattningen av skadekostnaden omfattar förutom försäkringsbolagens ersättningar även fastighetsägarnas kostnader så som självrisker och åldersavdrag. I summan ingår även kostnader för vattenskador inom stat, kommun och andra fastighetsägare som själva står för skadekostnaderna.