Hoppa till innehåll

Installationsavtalet – nytt avtal på plats

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

19 november 2020

Vi på Installatörsföretagen och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) är överens – ett nytt Installationsavtal har tecknats. Avtalet löper över 29 månader, ersätter nuvarande avtal och följer märket på 5,4 %. Vi är glada över överenskommelsen, men besvikna över att SEF avvisade möjligheten att utvidga avtalet till nya grupper.

Ett nytt avtal gällande Installationsavtalet är överenskommet mellan oss på Installatörsföretagen och fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet (SEF). Tack vare konstruktiva och givande diskussioner har vi enats om en gemensam lösning som godkänts av båda parter.

Avtalet innehåller flera delar som gynnar medlemsföretagen:

  • Löper över 29 månader.
  • Följer märket på 5,4 %.
  • Generell lönehöjning i december ger snabb och smidig hantering av lönerevisionen när vi nu är mitt i en pandemi.
  • Fortsatt arbete med individuell lönesättning med extra stor andel för individuell fördelning i lönerevisionen 2022 där drygt 60 % av löneutrymmet kan fördelas individuellt.
  • Större möjligheter att göra individuella överenskommelser om att förskjuta den ordinarie arbetstiden samtidigt som det givetvis är väldigt positivt att Elektrikerna nu rört sig i arbetstidsfrågan

Vi är dock besvikna över att Elektrikerna avvisat möjligheten att utvidga kollektivavtalet till nya grupper. Detta innebär att gemensamma vägar för att följa den tekniska utvecklingen och skapa framtidens klimatsmarta lösningar saknas i avtalet.

- Det är bra för våra medlemsföretag med ett långt avtal som följer industrins märke. Men i de här förhandlingarna har vi även velat utveckla branschen ihop med Elektrikerna, genom att inkludera nya aktörer i kollektivavtalet som i dag utsätter branschen för konkurrens. Men det har varit stopp. Ett sådant exempel är montage av solpaneler där andra yrkesgrupper i dag sätter upp panelerna, men inte omfattas av vårt gemensamma kollektivavtal, säger Henrik Junzell, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

Läs hela överenskommelsen här