Hoppa till innehåll

Statligt stöd för utbildning under korttidspermittering från 1 januari 2021

Arbetsgivarfrågor, Visa alla

25 september 2020

Arbetsgivare som inför korttidsarbete ska kunna få statligt stöd för att vidareutbilda personalen. Stödet gör att dina chanser att behålla jobbet ökar, och arbetsgivaren får mer kunnig personal. Detta ger möjlighet till en återstart och gynnar hela Sverige.

Från januari nästa år blir reglerna mindre generösa (det innebär ett större löneavdrag, se nedan). Men då införs också ett stöd för de företag som vill använda den frigjorda tiden för vidareutbildning.

- Vi ser väldigt positivt på detta, även om vi önskar att stödet kom redan nu, säger Amanda Rafter Ekenman, chef för Kompetensutveckling på Installatörsföretagen. Installatörsföretagens medlemmar har i snitt under tio anställda. Då finns inte mycket resurser att lägga på kompetensutveckling, även om det behövs. Särskilt i en tid av kris. Ett ekonomiskt stöd kan förhoppningsvis få fler att investera i sina medarbetares kompetensutveckling.

Korttidsarbete och utbildning

Stödet är till för företag som i grunden är ekonomiskt sunda men har hamnat under ett tillfälligt ekonomiskt hot. Man kan få stöd i sex månader, med möjlighet till tre månaders förlängning. Bolagen kan välja mellan 20, 40 eller 60 procents arbetsneddragning. I år gäller speciella regler, den som är permitterad 1 dag i veckan får löneavdrag med 4 procent. Från nästa år blir den siffran 12 procent.

Från 1 januari 2021 kan arbetsgivare med korttidsanställda få 60 procent av de anställdas vidareutbildning betald av staten. Denna ska regleras i i skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.