Hoppa till innehåll

Regeringens höstbudget gav inget förändrat rotavdrag

Aktuellt, Visa alla

21 september 2020

Idag överlämnades höstbudgeten till riksdagen. Regeringen och samarbetspartierna har fortsatt med den gröna omställningen och inriktar flera förslag på bygg- och installationssektorn. Syftet är att hjälpa samhället i den kris som vi går igenom, och det gläder oss att ett flertal förslag kommer att gynna våra medlemsföretag. Däremot saknas en, för installationsbranschen, viktig punkt – rotavdraget.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vi på Installatörsföretagen har länge drivit frågan om ett höjt rotavdrag, att återställa avdraget till 50% och 100 000 kronors beloppsgräns. Detta är en fråga som aktualiserats under den rådande pandemin då undersökningar visat att svartarbetet ökat, därför är vi missnöjda med att regeringen inte valt att föreslå en sådan förändring. I en lågkonjunktur ökar risken för svartarbete och vi ser det som olyckligt att regeringen inte tar chansen att via en beprövad reform stimulera svensk ekonomi.

- Vi representerar en bransch som är positiv till de klimatsatsningar och energibesparande åtgärder som regeringen och samarbetspartierna vill genomföra i budgeten. Det är våra medlemsföretag som möjliggör klimatomställningen. Men mer krävs för att ta Sverige genom krisen, och vi är mycket oroade gällande den ökade förfrågningsgrad om svartarbete som signaleras, säger Ola Månsson i ett pressmeddelande. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.

Ett urval av regeringens förslag som påverkar installationsbranschen och våra medlemsföretag:

  • Utökat investeringsstöd för hyresbostäder
    Regeringen har en målsättning att fler hyresrätter ska byggas och att få byggbolag att fokusera på detta marknadssegment.
  • Skatteavdrag för gröna investeringar
    Regeringen föreslår att införa ett skatteavdrag för privatpersoner som vill installera solceller samt lagra egenproducerad elenergi.
  • Energieffektivisering i flerbostadshus
    För att förbättra förutsättningar för att genomföra nödvändiga renoveringar föreslår regeringen att avsätta 4,3 miljarder kr under en treårsperiod. Genomföranderegler kommer att utarbetas under hösten.

Omröstningen gällande höstbudgeten sker i riksdagen under december. Läs hela budgetpropositionen här.