Hoppa till innehåll

Så nöjda är INs medlemmar enligt årets medlemsundersökning

Medlemskap, Visa alla

01 juni 2020

Årets medlemsundersökning visar att du som medlem är mycket positivt inställd till oss. Många är exempelvis mycket nöjda över vårt bemötande och vår förmåga att ge stöd och service, både regionalt och centralt. Du börjar också få upp ögonen för vad vi har att erbjuda. Våra tre index – Lojalitet, Varumärke och Prestation – ökar alla jämfört med förra årets mätning.

Medlemsundersökningen 2020 visar att du som arbetar på ett av Installatörsföretagens medlemsföretag generellt sett är nöjd med medlemskapet. Enligt undersökningen är exempelvis fyra av fem nöjda eller mycket nöjda med den service som vi på Installatörsföretagen erbjuder.

Fakta

Varje år frågar vi på Installatörsföretagen dig som medlem vad du tycker om vår verksamhet och om medlemskapet i stort. Vi gör det för att kunna utveckla vår verksamhet, leverera medlemsnytta och bygga ett starkt varumärke.

Resultatet i korta drag

Överlag är du som medlem mycket positivt inställd till oss. Våra tre index – Lojalitet, Varumärke och Prestation – ökar alla jämfört med förra årets mätning. Här följer ett axplock av den feedback som vi har fått:

  • Medlemmar som generellt sett är mest nöjda är företag med tio eller fler anställda medarbetare.
  • Medarbetare som jobbar som filialchefer är den yrkesgrupp som är mest nöjda.
  • Medlemmar som generellt sett är mest missnöjda är fortfarande företag med färre än tio anställda och framförallt företag som inte har några anställda.
  • Medlemmar som verkar inom de olika teknikområdena inom El är mest nöjda med vår branschservice. Inom andra teknikområden har nöjdheten ökat något men det finns fortfarande önskemål om att vi pratar mer om just deras teknikområde/bransch.
  • Medlemmar tycker generellt att servicenivån har blivit bättre och nästan 8 av 10 är nöjda eller mycket nöjda med servicen. Vi har blivit bättre på att ge dig den rådgivning och service du efterfrågar samt vara mer tillgängliga.
  • 8 av 10 medlemmar känner till att de är med i en regional förening och 6 av 10 medlemmar tycker att de har nytt av att vara med i en regional förening.

Så vad är det då som driver missnöje hos de medlemmar som är mindre nöjda? Här följer de tre som vi tydligast kan se i undersökningen.

  • Vår förmåga att ge branschservice inom ett antal teknikområdena. Hit hör blanda annat områdena VS, Sprinkler, Kyla och Ventilation.
  • Våra kollektivavtal upplevs inte alltid stödja medlemmens verksamhet och branschens behov och utveckling.
  • Inte för alla – de mindre företagen tycker att vi ska vara mer tillgängliga och upplever att våra medlemsträffar och aktiviteter inte är till för dom.

Du har tyckt till, nu ska vi lyssna och agera

Årets medlemsundersökning besvarades av drygt 900 personer, en ökning med ungefär 200 sedan förra året. Det gör att vi kan vara trygga med att resultatet ger en rättvis bild av vad du som medlem tycker om vår verksamhet och medlemskapet.

Vi kommer nu att ta med oss resultatet från undersökningen, samt de slutsatser vi kan dra, när vi fortsätter att utveckla vår verksamhet för att kunna leverera ännu mer medlemsnytta. Dina svar är ett viktigt verktyg för alla oss som arbetar på Installatörsföretagen. Från styrelsen och ledningen till respektive medarbetare.

Regionala rapporter

I år har vi också tagit fram elva regionala NMI-rapporter som redovisar vad medlemmarna i respektive regional förening tycker om vår verksamhet och medlemskapet. Dessa kommer presenteras vid olika regionala medlemsträffar och finnas på de regionala föreningssidorna. Vill du veta mer? Prata med din regionala företagsrådgivare.

Tack till dig som tog dig tiden att svara. Det betyder mycket för oss.