Hoppa till innehåll

Ni har tyckt till, nu ska vi lyssna

Medlemskap, Visa alla

17 april 2020

Vi vill framföra ett stort tack till dig och alla andra som svarat på årets medlemsenkät. När vi nu stänger medlemsundersökningen har nästan 900 medlemmar svarat på enkäten, vilket är helt fantastiskt.

Vi kommer nu att sammanställa era svar och resultatet presenterar vi i tre medlemsindex – Lojalitet, Varumärke och Prestation. Dessa följer vi upp varje år och ligger till grund när vi planerar vår verksamhet.

Resultatet presenteras den 20 maj 2020.

Om medlemsundersökningen

Varje år frågar vi på Installatörsföretagen dig som medlem om vad du tycker om vår verksamhet och medlemskapet. Vi gör det för att kunna utveckla vår verksamhet, leverera medlemsnytta och bygga ett starkt varumärke. Helt enkelt bli ännu mer relevanta för dig och ditt företag.