Hoppa till innehåll

Få stipendium för ditt projekt inom elteknik

Installationsteknik

04 mars 2019

Har du en idé som kan utveckla elteknikbranschen? Genom Schneiderfonden kan du ansöka om stipendium för ditt projekt inom elteknikområdet. I år uppmärksammas särskilt projekt med hållbarhetsfokus inom områdena smarta hem, connected homes och energieffektivisering.

Schneiderfonden vänder sig till personer och företag som är verksamma i elteknikbranschen. Din ansökan kan gälla såväl utveckling av kommersiella produkter och tjänster, som utbildningsinsatser relaterade till ditt projekt.

Vad är Schneiderfonden?

Fonden grundades av Installatörsföretagen, Elektrikerförbundet och Schneider Electric för att uppmärksamma och stödja innovation och nya idéer inom elinstallationsområdet.

Syftet är att uppmärksamma personer i elteknikbranschen som på olika sätt verkar för branschens utveckling – till exempel genom satsningar på produkt- eller tjänsteinnovation, kontinuerlig vidareutveckling och utbildning eller innovativa lösningar med modern teknik. Stipendierna delas ut vartannat år.

Vem kan söka stipendier ur Schneiderfonden?

Fonden vänder sig till personer verksamma i elteknikbranschen. Din ansökan kan gälla såväl utveckling av kommersiella produkter och tjänster, som utbildningsinsatser relaterade till ditt projekt. Under 2019 uppmärksammar vi särskilt inspirerande projekt med hållbarhetsfokus inom områdena smarta hem, connected homes och energieffektivisering.

Vad händer när ansökan skickats in?

Nu kan du anmäla dig till 2019 års stipendium. När stiftelsen mottagit alla ansökningar sammanträder juryn och fattar beslut om vilka projekt och personer som tilldelats stipendium. Juryn består av representanter från Schneider Electric, Elektrikerförbundet samt Installatörsföretagen och deras beslut kan ej överklagas.

Stipendierna delas ut under Elfack i Göteborg den 7-10 maj 2019.

Ansök här.