Hoppa till innehåll

Skyddet för höga sjuklönekostnader avskaffas 1 juli 2024

Arbetsgivarfrågor

10 juni 2024

Skyddet för arbetsgivare mot höga sjuklönekostnader avskaffas från och med den 1 juli 2024. Då upphör också skyldigheten för dig att lämna uppgift om företagets sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

De sjuklönekostnader som du som arbetsgivare haft fram till dess, för perioden 1 januari – 30 juni 2024, ersätts enligt tidigare regler. De kostnader för sjuklön som du redovisar i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024 ligger till grund för Försäkringskassans beslut om ersättning för höga sjuklönekostnader första halvåret 2024. Administrationen av ersättningen är automatiserad.

Har du som arbetsgivare betalat sjuklön över de fastställda så kallade karensnivåerna för perioden, kommer ersättningen för dina högre sjuklönekostnader att betalas ut under 2025. Ersättningen för höga sjuklönekostnader sätts in på företagets skattekonto.

Det är möjligt att ansöka om ersättning i förskott från Försäkringskassan, för dina för höga sjuklönekostnader.

Vill du fråga om ersättning för höga sjuklönekostnader så kan du som arbetsgivare kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00 (måndag–fredag: 9–13).

För information om arbetsgivardeklarationen, läs mer på www.skatteverket.se