Hoppa till innehåll

Nya regler för föräldraledighet från 1 juli 2024

Ledighet och frånvaro

10 juni 2024

Från och med den 1 juli 2024 kommer nya regler för föräldraledighet att träda i kraft. Möjligheten för föräldrar att samtidigt ta ut föräldrapenning för samma barn och tid utökas från 30 till 60 dagar. Dessutom utvidgas möjligheten att överlåta föräldrapenningdagar till annan person.

Samtidigt uttag av föräldrapenningdagar möjligt 60 dagar

från och med den 1 juli 2024 utökas möjligheten för föräldrarna att samtidigt ta ut föräldrapenning för samma barn och tid från 30 till 60 dagar. Den möjligheten har föräldrarna nu fram till dess barnet är 15 månader. (fram till 1 juli fanns möjligheten ta ledigt samtidigt i 30 dagar fram till dess barnet var 12 månader).

Det är bara dubbeldagarna som blir fler den 1 juli, inte det totala antalet dagar med föräldrapenning. Antalet dagar som är reserverade för den ena föräldern ändras inte heller.

När föräldrar tar ut en dubbeldag räknas det som två dagar med föräldrapenning, eftersom båda föräldrarna tar ut varsin dag samtidigt. Tas 20 dubbeldagar ut har föräldrarna tillsammans utnyttjat 40 dagar med föräldrapenning.

Överlåta föräldrapenningdagar på annan person, möjligheten utvidgas från1 juli 2024

Barns vårdnadshavare får överlåta sin rätt till föräldrapenning till någon annan som är försäkrad för sådan förmån. Nu utvidgas kretsen som kan komma ifråga för att vara föräldraledig.

Från 1 juli kan vårdnadshavaren överlåta föräldrapenning till ”annan försäkrad” under högst 90 dagar för varje barn. Har föräldrarna gemensam vårdnad om ett barn ger det vardera föräldern rätt att överlåta högst 45 dagar. De nya reglerna om utökad krets att överlåta till gäller även barn födda före den 1 juli 2024.

Reglerna har tidigare medgivit överlåtelse av föräldrapenningdagar till:

  • den andra föräldern eller
  • till en person som likställs med förälder; såsom make eller registrerad partner som stadigvarande sammanbor med förälder, förälders sambo och blivande adoptivföräldrar.

Nu kompletteras listan av möjliga personer att överlåta dagar till med ”någon annan som är försäkrad för sådan förmån”.

Semesterlönegrundande tid för den dagarna överlåts till

Har ni en anställd, som har fått rätt till föräldrapenning genom en överlåtelse enligt föräldraledighetslagen (1995:584), så har arbetstagaren rätt till ledighet från sin anställning under den tid då han eller hon får sådan förmån. Ledighet med föräldrapenning enligt den nya bestämmelsen är semesterlönegrundande.

För frågor om föräldrapenning kan du som arbetsgivare kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00 (måndag–fredag: 9–13).

Om det mer gäller ledighetens hantering vänligen kontakta:

IN:s Företagsrådgivning som du når på 08 762 76 00. Öppettider: 8.00 - 16.00 och via radgivning@in.se. Alternativt kan du kontakta Avtalat som informerar och vägleder om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Du når dem på: 0770-16 10 00.