Hoppa till innehåll

Förändringar i de kollektivavtalade pensions-, försäkrings- och omställningssystemen från 2026

Pension och försäkring

10 juni 2024

Svenskt Näringsliv, LO och PTK (parterna) har kommit överens om att höja vissa åldersgränser i de kollektivavtalade pensions-, försäkrings- och omställningssystemen från den 1 januari 2026. Samtidigt har parterna också träffat överenskommelse om att sänka avgifterna till vissa av försäkringarna under 2026. Dessutom startar nu en partsgemensam utredning av det kollektivavtalade pensions-, försäkrings- och omställningssystemet samt en partsgemensam utredning om arbetsmiljö.

Nya åldersgränser från och med 2026-01-01

Åldersgränsen för att omfattas av TFA och AGS för arbetare höjs från 66 till 67 år. Åldersgränsen för att omfattas av TFA, ITP sjukpension och Huvudavtalet för tjänstemän höjs från 66 till 67 år

Sänkta avgifter 2026

Arbetsgivaren får lägre avgift till AGB-försäkringen samt lägre avgift till TRR

Höjda åldersgränser i Trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA (LO och PTK)

Överenskommelsen innebär att från och med 2026-01-01 höjs åldersgränsen från 66 år till 67 år för hel livränta och för efterskyddet.

Den höjda åldersgränsen gäller även pågående försäkringsärenden som beviljats ersättning före 2026-01-01.
De ändrade villkoren gäller dock inte för försäkrade som fyllt 66 år senast 2025-12-31.

Höjda åldersgränser i Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS (LO)

Svenskt Näringsliv och LO är överens om att från och med 2026-01-01 höja åldersgränsen för AGS-ersättning från 66 år till 67 år. Ändringen innebär att den försäkrade har rätt till ersättning från AGS till och med månaden före den försäkrade fyller 67 år.

Den höjda åldersgränsen gäller även pågående försäkringsärenden som beviljats ersättning före 2026-01-01.
De ändrade villkoren gäller dock inte för försäkrade som fyllt 66 år senast 2025-12-31.

Höjda åldersgränser i ITP sjukpension (PTK)

Svenskt Näringsliv och PTK är överens om att från och med 2026-01-01 höja åldersgränserna avseende ITP sjukpension från 66 år till 67 år. Ändringen innebär att den försäkrade har rätt till ITP sjukpension till och med månaden före den försäkrade fyller 67 år.

Den höjda åldersgränsen gäller även pågående försäkringsärenden som beviljats ersättning före 2026-01-01.

Att den nya överenskommelsen om åldershöjning till 67 år omfattar även pågående försäkringsärenden innebär att en försäkrad som fyllt 65 år efter 2023-05-31 - och som inte haft rätt till sjukpension till 66 år på grund av tidigare bestämmelse - har rätt till retroaktiv utbetalning av ITP sjukpension, förutsatt att han eller hon inte börjat ta ut ITP ålderspension.

De ändrade villkoren gäller dock inte för försäkrade som fyllt 66 år senast 2025-12-31.

Höjda åldersgränser i Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd (PTK)

Svenskt Näringsliv och PTK är överens om att från och med 2026-01-01 höja åldersgränserna avseende omställningsstöd och kompetensstöd, kompletterande arbetslöshetsersättning samt AGE från 66 år till 67 år. Ändringarna innebär att en tidigare anställde har rätt till ovanstående förmåner till och med månaden före han eller hon fyller 67 år. De höjda åldersgränserna gäller även pågående ärenden som beviljats ersättning före 2026-01-01.

De ändrade villkoren gäller dock inte för de som fyllt 66 år senast 2025-12-31.

Från och med 2026-01-01 kommer avgift till TRR att tas ut för anställda upp till 67 års ålder.

Sänkta avgifter för arbetsgivare till AGB-försäkringen (LO)

Svenskt Näringsliv och LO är överens om sänkta avgifter för arbetsgivarna till AGB-försäkringen under år 2026. Detta sker genom att avgiften till AGB-försäkringen sänks till 0,00 procent. Detta innebär att den totala avgiften till TSL och AGB-försäkringen i Huvudavtalet sänks för år 2026 från 0,49 till 0,34 procent och att den totala avgiften till TSL och AGB-försäkringen i Omställningsförsäkringen sänks för år 2026 från 0,30 till 0,15 pro-cent.

Sänkta avgifter för arbetsgivare till TRR (PTK)

Svenskt Näringsliv och PTK är överens om sänkta avgifter för arbetsgivarna till TRR under år 2026. Avgiften till TRR sänks för år 2026 från 0,55 procent till 0,4 procent.

Två partsgemensamma utredningar

Parterna är överens om att tillsätta en partsgemensam utredning av det kollektivavtalade pensions-, försäkrings- och omställningssystemet samt en partsgemensam utredning om arbetsmiljö.

Utredningarna ska bedrivas i enlighet med de utredningsdirektiv som parterna (SN, LO samt PTK) är överens om, och ska pågå till och med 2025-05-31.

Vid frågor

Vänligen kontakta Avtalat som informerar och vägleder om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Du når dem på: 0770-16 10 00. Alternativt kontakta avdelning arbetsmarknad på Installatörsföretagen.