Hoppa till innehåll

Nya Branschregler för Säker Vatteninstallation träder i kraft 1 juli 2024

VS (rör), Visa alla

14 maj 2024

Den 1 juli 2024 träder de nya Branschreglerna för Säker Vatteninstallation 2021:2 i kraft. De största förändringarna i de nya reglerna gäller fördelarskåp.

Vart femte år genomförs revideringar av Branschregler Säker Vatteninstallation och däremellan kan mindre justeringar ske vid behov. De ändringar som genomförts den här gången innefattar:

  • 1.3 uppdaterade övergångsregler
  • 2.1.2 Texten om hur intyg ska skrivas är har gjorts om. Detta eftersom man inte längre använder sig av ifyllbara pappersblanketter.
  • 4.1.1 samt 4.5 Kravet på vilken höjd botten ska monteras på är borttaget. Istället för det tidigare kravet vill man nu att fördelarskåp ska vara provade enligt SP-metod 5676.
  • 4.2.1 Det är ej längre ett krav att läckageindikering ska mynna i rum med golvbrunn. Detta följer ändringen i P125 från Svenskt Vatten.

Mer information kring de nya Branschreglerna och fördelarskåpen hittar du hos Säker Vatten: