Hoppa till innehåll

Skatteverket bromsar utbyggnaden av förnybar elproduktion

Opinion

01 mars 2024

Den tolkning som Skatteverket har gjort av gröna skattereduktionen för batterier skapar oro på marknaden och stoppar hushållens investeringar i solcellsinstallationer. Detta kan inte ligga i linje med regeringens intentioner, konstaterar Installatörsföretagen i en skrivelse till Regeringen.

Batterier kan både användas för att lagra egenproducerad el och leverera stödtjänster till elnätet. Med hjälp av batterierna kan man förskjuta när elen används eller levereras ut på nätet samt bidra till att upprätthålla frekvensen i elnätet.

– Det är viktigt att använda batteriernas fulla potential för att maximera nyttan av vad batterier kan åstadkomma för samhället och den gröna omställningen. Batterierna bidrar med dubbel hållbarhets- och samhällsnytta och bör ingå i de lösningar som ska vara berättigade till avdrag för grön teknik, säger Andreas Åström som är näringspolitisk chef på Installatörsföretagen.

Allt talar för att bygg- och installationsbranschen kommer att genomgå ett stålbad under år 2024 och 2025. Enligt kreditupplysningsföretaget UC:s riskprognos är byggbranschen den bransch som löper störst risk att drabbas av flest konkurser under år 2024. Det som behövs nu är stimulanser till bygg- och installationsbranschen, inte att myndigheter skapar oklarheter menar Installatörsföretagen.

För att stimulera bygg- och installationsbranschen föreslår Installatörsföretagen att regeringen inför:

  • Ett tillfälligt slopat amorteringskrav
  • Ett massivt renoveringspaket som bland kan användas för energieffektivisering
  • En utökning av rotavdraget till 50 procent av arbetskostnaden
  • En utökning av solcellsavdraget från 20 procent till 25 procent.

Andreas Åström påpekar att det är bråttom att få åtgärderna på plats om de ska få önskad effekt.

– Om vi ska kunna möta de utmaningar som branschen står inför kan regeringen inte vänta. Redan i vårändringsbudgeten måste de avsätta medel för ett stort renoveringspaket som stimulerar vår hårt ansatta samhällsbyggnadssektor, säger han.