Hoppa till innehåll

Så ser Installatörsföretagen på regeringens energiproposition

Opinion

21 mars 2024

I går presenterade regeringen den energipolitiska inriktningspropositionen som sätter riktningen för energipolitik framåt. Installatörsföretagen är positiva till inriktningen men saknar mål för energieffektivisering.

– Installatörsföretagen är positiva till många av förslagen, men vi är kritiska till att regeringen skjuter på energieffektiviseringsmålet, säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

Installatörsföretagen är positiva till är att regeringen går fram med en proposition för att förenkla tillståndsgivningen för elnätsutbyggnaden – en helt central del för att omställningen ska vara möjlig. Däremot är det olyckligt att Regeringen inte tagit fram något mål för energieffektiviseringen utan väljer att skjuta detta på framtiden.

– Kraftfull energieffektivisering är det dolda kraftslaget som vi kan använda här och nu. EU fortsätter att ställa allt högre krav på att medlemsländerna ska energieffektivisera fastigheter. Och bara sektorn för bostäder och service har potential att minska sin energianvändning med över 50 TWh, vilket motsvarar ungefär 30 procent av Sveriges totala elproduktion, avslutar Ola Månsson.