Hoppa till innehåll

Regeringen ser över osund konkurrens från offentliga bolag

Opinion

07 mars 2024

Regeringen har beslutat att utreda reglerna kring offentliga bolag som bedriver konkurrerande verksamhet gentemot privata företag. Utredningen är tänkt ge Konkurrensverket möjligheter att motverka osund konkurrens från offentliga aktörer. Installatörsföretagen, som drivit frågan länge, välkomnar utredningen.

När offentliga aktörer, som till exempel statligt- och kommunalt ägda bolag konkurrerar med privata aktörer finns risk att konkurrensen snedvrids. Offentliga aktörer har andra förutsättningar än privata bolag genom till exempel tillgång till viktig infrastruktur och skattemedel. Detta är något som är ett problem inom flera branscher, inte minst inom försäljning och installation av laddstolpar och solceller.

Frågan om osund konkurrens väcktes till en början av företagare i Installatörsföretagens småföretagarberedning. Därefter har både Installatörsföretagen och Svenskt Näringsliv drivit frågan under en längre tid, bland annat genom att ta fram en rättsutredning för att undersöka vilket lagstöd som de offentliga aktörerna har för sin verksamhet. Att regeringen nu gått ut med att de kommer se över reglerna är ett tydligt steg i rätt riktning.

– Mängder av medlemmar påverkas negativt av osund konkurrens från det offentliga. Det är därför en näringspolitisk fråga som är högprioriterad för vår del. Att regeringen nu väljer att gå vidare med att se över regelverket ser vi som väldigt positivt. Det är dags att sätta stopp för detta otyg, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Utredningen är ett tillägg till den tidigare utredningen Nya konkurrensverktyg för väl fungerande marknader och ska presenteras senast den 28 februari 2025. Parallellt med detta har Konkurrensverkehet själva sedan tidigare inlett en studie om konkurrensen på marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster. Den studien beräknas vara klar till sommaren 2024.