Hoppa till innehåll

Webbinarier inom entreprenadjuridik under vintern och våren 2024

Entreprenadjuridik

02 februari 2024

Nio torsdagar från och med 29 februari bjuder Installatörsföretagen in dig som är medlem till webbinarier inom entreprenadjuridik, kl. 08.00 - 09.00. Webbinarierna är gratis och hålls online via Teams.

Februari 2024

Rättsfall om ÄTA-arbete

Vi går igenom rättsfall som handlar om intressanta ÄTA-frågor, bland annat: Vad händer när avtalade formkrav för ÄTA-beställning inte följs? Kan en beställare återta sitt godkännande av ett ÄTA-arbete? Får en konsult beställa ÄTA-arbeten åt beställaren?

.

Mars 2024

Rättsfall om rätt till betalning i konsumenttvister

Domstolarnas avgöranden har stor betydelse för att förstå hur lagar och avtalsvillkor ska tolkas. Vi går igenom rättsfall som klargör viktiga frågor om din rätt till betalning från privatpersoner.

Granskning av AF-del

Vi går igenom de viktigast sakerna som du ska tänka på när du tittar igenom de administrativa föreskrifterna inför ett nytt projekt.

Vad gör du om kunden inte kan betala?

Vad är viktigt att tänka på om dina kunder drabbas av dålig ekonomi? Hur kan du förbereda dig? Vad ska du göra om din kund ställer in ditt projekt, slutar betala eller går i konkurs?

.

April 2024

Så skriver du ett bra anbud

Hur ska ett bra anbud utformas? Vad bör du tänka på om beställaren, eftera att ditt anbud godtas, vill upprätta ett kontrakt? Vi tittar också närmare på Installatörsföretagens anbudsmall.

Ett handslag - men sedan då?

Ofta saknas skriftliga avtal för en entreprenad. Vi går igenom vad som kan gälla i de fallen och vilka oklarheter som kan följa av att inte reglera vissa frågor genom avtal.

Rättsfall om totalentreprenad

Vad ingår egentligen i en totalentreprenad? Under de senaste åren har domstolarna prövat den frågan. Vi går igenom flera viktiga rättsfall om totalentreprenad och funktionsansvar.

Samverkansentreprenad

Hur fungerar egentligen samverkansentreprenad och partnering? Vi går igenom hur sådana entreprenader kan läggas upp och vad som är viktigt att tänka på juridiskt.

.

Maj 2024

Kontraktsarbeten eller ÄTA - vad ingår i det fasta priset?

Vi går igenom de viktigaste reglerna i AB 04 och ABT 06 om kontraktsarbetenas omfattning som avgör vad du ska räkna på i ditt anbud.