Hoppa till innehåll

Upphör ersättningen för höga sjuklönekostnader vid halvårsskiftet?

Arbetsgivarfrågor

12 februari 2024

Regeringen föreslår att kompensation till arbetsgivaren för höga sjuklönekostnader som föreskrivs i lagen om sjuklön ska upphävas.

Alla arbetsgivare i Sverige omfattas sedan många år av ett generellt skydd för höga sjuklönekostnader

I en lagrådsremiss föreslår regeringen nu att bestämmelserna om ersättning för höga sjuklönekostnader i lagen (1991:1047) om sjuklön ska upphävas vid utgången av juni 2024.
Äldre bestämmelserna föreslås fortfarande gälla i fråga om kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer t.o.m. redovisningsperioden juni 2024.

Stödet hanteras via företagets skatteadministration. Skatteverket och Försäkringskassan samverkar kring beviljande och utbetalande av stödet vilket har underlättat betydligt för arbetsgivaren.
På IN.se kan du läsa om hur skyddet fungerar idag: Skydd för höga sjuklönekostnader. När ditt företag lämnar uppgifter till Skatteverket, via arbetsgivardeklaration, ska du också redovisa era sjuklönekostnader. Om de överstiger den genomsnittliga sjuklönekostnaden, för samtliga arbetsgivare i Sverige under föregående år med en viss andel, beviljas du automatiskt ersättning för ditt företags högre sjuklönekostnader.
Försäkringskassan får informationen från Skatteverket och fattar beslut om ersättningsnivå. Ersättningen får du i efterskott via företagets skattekonto.
Under Covid-19 pandemin höjdes ersättningsnivåerna tillfälligt.

Hos Försäkringskassan finns ytterligare detaljer i hur hanteringen går till i dagsläget: Ersättning för höga sjuklönekostnader

IN instämmer när Svenskt Näringsliv föreslår alternativ hantering och kritiserar lagrådsremissen

Svenskt Näringsliv invänder mot förändringen och föreslår ett alternativ som medför att skyddet finns kvar för företagen. Installatörsföretagen instämmer i Svenskt Näringslivs kritik av Lagrådsremissen.

Läs mer om Svenskt Näringslivs förslag och vad företag samt fack tycker om förändringen här